برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - قربان محمد کوچکی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: قربان محمد کوچکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پرستار بيمارستان شهيد مطهري گنبد
2 سوپر وايزر باليني و آموزشي
3 مدرس دانشكده پيراپزشكي و بهداشت گرگان
4 مسئول آموزش دانشكده پيراپزشكي و بهداشت گرگان
5 معاون مدير گروه اتاق عمل و هوشبري دانشكده پيراپزشكي و بهداشت گرگان
6 معاون آموزشي دوره شبانه دانشكده پيراپزشكي و بهداشت گرگان
7 مسئول اساتيد راهنما دانشكده پيراپزشكي و بهداشت گرگان
8 استاد مشاور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشكده پيراپزشكي و بهداشت گرگان
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658