برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - شهره کلاگری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم شهره کلاگری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 80
2 كارگاه رو ش تحقيق كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 79
3 كارگاه رو ش تحقيق كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 79
4 دوره 6 ماهه آموزشيICU دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 79
5 دوره آموزش توجيهي ويژه سازمان منطقه اي بهداشت و درماني گلستان مركز آموزش مديريت دولتي 70
6 كنگره بيماريهاي گوارشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان دانشگاه علوم پزشكي سمنان 70
7 كارگاه آموزشي ارزيابي درونيگروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 83
8 كارگاه آموزشي طرح درس دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 83
9 كارگاه بازآموزي اصول علمي انتقال خون و تجويز فرآوره هاي آن دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 82
10 كارگاه آموزش در پژوهي (1) و (2) دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 82
11 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 81
12 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 79
13 كارگاه روش تحقيق كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 79
14 كارگاه روش تحقيق براي هسته اي پژوهش دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 78
15 كارگاه متدلوژي تدريسPAL- PBL دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 77
16 سمينار دانشجويي ايدز دانشكده پرستاري و مامايي گلستان دانشكده پرستاري و مامايي گلستان 82
17 همايش سراسري مفاهيم پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 82
18 کارگاه ابزار سازی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 91
19 کارگاه ژورنالیسم پزشکی دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 94
20 کارگاه راهنمایی و مشاوره برای اساتید مشاوره دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 94
21 کارگاه آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 94
22 کارگاه معادلات ساختاری دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 94
23 کارگاه اصول روش پژوهش کیفی و رویکرد پدیدخ شناسی مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 95
24 کارگاه مدیریت منابع پرزی و مندلی مرکز تحقیقات پرستاری مرکز تحقیقات پرستاری 96
25 کارگاه خطاهای دارویی معاونت درمان معاونت درمان 96
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705