برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - شهره کلاگری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم شهره کلاگری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 مقايسه ميزان يادگيري به روش سخنراني وحل مسئله دردانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گرگان (PBL ) تکمیل شده 1384
2 بررسي رابطه بين شيوه هاي رهبري مديران پرستاري از ديدگاه پرسنل پرستاري و ميزان رضايت شغلي پرسنل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشگي گرگان تکمیل شده 1384
3 بررسي تاثير آموزش برميزان كاربرد راهكارهاي مدريت زمان توسط سرپرستاران شاغل درمراكز درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان تکمیل شده 1384
4 بررسي رابطه بين شيوه هاي رهبري و رضايت شغلي پرسنل پرستاري بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه تکمیل شده 1383
5 بررسي شيوع بي خوابي در دانشجويان ساكن در خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي گرگان تکمیل شده 1381
6 بررسي اختلالات خواب در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تکمیل شده 1376
7 بررسي ميزان استرس در پرسنل اتاق عمل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان در رابطه آن با برخي عوامل تکمیل شده 1380
8 بررسی دیدگاه بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان درباره رعایت احترام به محدوده قلمرو انسانی تکمیل شده 86
9 روانسنجی ابزار فرسودگی شغلی پرستاران در حال اجرا 94
10 روانسنجی ابزار سوئ مصرف تنباکوی بدون دود در حال اجرا 94
11 ارتباط عوامل ناراحتی بیمار در بخش مراقبت های ویژه با مهارت های مقابله ای در بیماران بستری در بخش جراحی قلب باز تکمیل شده 94
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705