برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - شهره کلاگری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم شهره کلاگری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 مقايسه ديدگاه مديران آموزشي دو دانشگاه در استان گلستان درباره تاثير آگاهي از مفاهيم مديريت بر نحوه عملكرد مديران ويژه نامه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان-جلد چهاردهم،ضميمه آذر- دي 86 چکیده مقاله
2 توزيع فراواني چاقي و نسبت دور كمر به باسن در جامعه شهري استان گلستان طي سال 1384 دانشكده پرستاري و مامايي گرگان- دوره سوم/شماره2/پاييز و زمستان 85 چکیده مقاله
3 بررسي شيوع بي خوابي در دانشجويان خوابگاهي دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشكده پرستاري و مامايي گلستان- شماره 1 83 چکیده مقاله
4 هيپرترمي بدخيم دانشكده پرستاري و مامايي گلستان- شماره 6 83 چکیده مقاله
5 بررسي ميزان استرس پرسنل اتاق عمل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان و رابطه آن با برخي ازعوامل مرتبط در سال 80 علمي پژوهشي علوم پزشكي گرگان- شماره 10 82 چکیده مقاله
6 اختلالات خواب ناشي از نوبت كاري نوبت كاري سد ارتقا كيفيت خدمات پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي همدان- شماره 20 82 چکیده مقاله
7 بررسي اختلالات خواب در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي علوم پزشكي شهيد بهشتي علمي پژوهشي علوم پزشكي گرگان- شماره 10 سال چهارم پائيز و زمستان 81 چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.055 seconds with 942 queries by yektaweb 3506