برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - شهره کلاگری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم شهره کلاگری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تاثیر آموزش و پی گیری پس از ترخیص ب رفتار خود مراقبتی بیماران مبتلا به ایسکمی قلب 1395 کومش 96 مقاله کامل
2 رابطهبينمعنويتواضطرابمرگدربيمارانمبتلابهسرطانتحت شيميدرماني مجله دانشگاه علوم پزشکی گلستان 96 چکیده مقاله
3 دشواری نقش در مدرسین پرستاری : مطالعه کیفی مجله توسعه پژوهش در پرستاری 94 مقاله کامل
4 دشواری نقش و عوامل مرتبط با آن در مدرسین پرستاری کشور:چالش مدیران آموزشی فصلنامه مدیریت پرستاری 92 مقاله کامل
5 نظرات دانشجویان پرستاری در مورد استفاده از دستیار دیزیتالی شخصی به عنوان یک وسیله کمک اموزشی مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 90 مقاله کامل
6 بررسی تاثیر آموزش کارگاهی مهارتهای مدیریت زمان بر میزان کاربرد آن توسط سرپرستاران مجله پژوهش پرستاری 88 مقاله کامل
7 بررسی دیدگاه بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان درباره رعایت احترام به محدوده قلمرو انسانی توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی 87 مقاله کامل
8 مقايسه ديدگاه مديران آموزشي دو دانشگاه در استان گلستان درباره تاثير آگاهي از مفاهيم مديريت بر نحوه عملكرد مديران ويژه نامه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان-جلد چهاردهم،ضميمه آذر- دي 86 چکیده مقاله
9 توزيع فراواني چاقي و نسبت دور كمر به باسن در جامعه شهري استان گلستان طي سال 1384 دانشكده پرستاري و مامايي گرگان- دوره سوم/شماره2/پاييز و زمستان 85 چکیده مقاله
10 بررسي شيوع بي خوابي در دانشجويان خوابگاهي دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشكده پرستاري و مامايي گلستان- شماره 1 83 چکیده مقاله
11 هيپرترمي بدخيم دانشكده پرستاري و مامايي گلستان- شماره 6 83 چکیده مقاله
12 بررسي ميزان استرس پرسنل اتاق عمل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان و رابطه آن با برخي ازعوامل مرتبط در سال 80 علمي پژوهشي علوم پزشكي گرگان- شماره 10 82 چکیده مقاله
13 اختلالات خواب ناشي از نوبت كاري نوبت كاري سد ارتقا كيفيت خدمات پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي همدان- شماره 20 82 چکیده مقاله
14 بررسي اختلالات خواب در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي علوم پزشكي شهيد بهشتي علمي پژوهشي علوم پزشكي گرگان- شماره 10 سال چهارم پائيز و زمستان 81 چکیده مقاله
15 Psychometric Evaluation of Role Strain Scale: Persian Version مجله پزشکی هلال احمر مقاله کامل
16 بررسی ارتباط عوامل ناراحت کننده و راهبرد های مقابله ای بیماران بستری در بخش ICU قلب باز مرکز لموزشی و درمانی امیر المومنین کردکوی 1394 مقاله کامل
17 بررسی تاثیر اموزش پس از ترخیص بر رفتار خود مراقبتی بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی و پیگیری آن بر مبنای بسته آموزشی در بخش CCU مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 1394 مقاله کامل
18 بررسی تاثیر آموزش دینامیک صحیح انتقال بیمار بر کاهش کمر درد در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی استان گلستان در سال 1394-1395 مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705