برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - شهره کلاگری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم شهره کلاگری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسي رابطه بين شيوه هاي رهبري مديران پرستاري از ديدگاه پرسنل پرستاري و ميزان رضايت شغلي پرسنل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان همايش پرستار ماما و پژوهش 85 شفاهى
2 بررسي ميزان افسردگي در زنان يائسه شهر گرگان در سال 1385 همايش پرستار ماما و پژوهش 85 پوسترى
3 خواب و فعاليتهاي شغلي دانشگاه علوم پزشكي تهران 83 شفاهى
4 بررسي ميزان رضايت بيماران بستري از خدمات ارائه شده به بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي همدان 82 پوسترى
5 بررسي ميزان استرس پرسنل اتاق عمل بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان سمينار مفاهيم پرستاري گرگان 82 شفاهى
6 اختلالات خواب شغلي از نوبت كاري سد ارتقا كيفيت خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي همدان 81 شفاهى
7 بررسي ميزان استرس پرسنل اتاق عمل بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان كنگره بين المللي اردن 81 شفاهى
8 بررسي خطرات شغلي ناشي از محيط فيزيكي و ذهني در پرسنل اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي اراك 81 شفاهى
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.069 seconds with 942 queries by yektaweb 3535