معاونت آموزشی
محمد جواد کبیر - کارنامه علمی کامل


kabirgoums.ac.ir

برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک kabirgoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل محمد جواد کبیر
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل مجرد
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
درجه علمی
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی خوب خوب
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Breast cancer incidence among females in the Golestan province, Iran Marjani A, Kabir MJ. Indian J Cancer. 2009 Oct-Dec;46(4):351-2. 2009 مقاله کامل مقاله کامل
2 Male skin cancer incidence in Golestan province, Iran. Marjani A, Kabir MJ. J Pak Med Assoc. 2009 May;59(5):287-9 2009 مقاله کامل مقاله کامل
3 Evaluation of Golestan Province's Early Warning System for flash floods, Iran, 2006-7. Ardalan A, Holakouie Naieni K, Kabir MJ, Zanganeh AM, Keshtkar AA, Honarvar MR, Khodaie H, Osooli M. Int J Biometeorol. 2009 May;53(3):247-54. Epub 2009 Feb 14 2009 مقاله کامل مقاله کامل
4 Prevalence of hepatitis D virus infection in hepatitis B surface antigen-positive subjects in Golestan province, northeast Iran. Roshandel G, Semnani S, Abdolahi N, Besharat S, Keshtkar AA, Joshaqani H, Moradi A, Kalavi K, Jabbari A, Kabir MJ, Hosseini SA, Sedaqat SM, Danesh A, Roshandel D, Hedayat J Microbiol Immunol Infect. 2008 Jun;41(3):227-30 2008 مقاله کامل مقاله کامل
5 Prostate cancer incidence in Golestan province, Iran (2004) Abdoljalal Marjani and 2Mohammad Javad Kabir American Journal of Biochemistry and Biotechnology 4 (1): 57-60, 2008 2008 مقاله کامل مقاله کامل
6 FEMALES’ ESOPHAGUS CANCER INCIDENCE IN GOLESTAN PROVINCE, IRAN (2004) Marjani A, Kabir MJ, Semnani S, Sedaghat SM, Moghaddami A Internet Journal of Medical Update 2008 Jul-Dec;3(2):36-39. 2008 مقاله کامل مقاله کامل
7 Incidence of thyroid cancer in Golestan province of Iran: Some initial observations Abdoljalal Marjani, Mohammad Javad Kabir. Pak J Med Sci Oct - Dec 2008;24(4):887-90 2008 مقاله کامل مقاله کامل
8 Stomach cancer incidence among males in Golestan province, Iran. Marjani A, Kabir MJ, Semnani S. Indian J Gastroenterol. 2007 Nov-Dec;26(6):299. 2007 مقاله کامل مقاله کامل
9 Comparison of miltefosine and meglumine antimoniate for the treatment of zoonotic cutaneous leishmaniasis Mohebali M, Fotouhi A, Hooshmand B, Zarei Z, Akhoundi B, Rahnema A, Razaghian AR, Kabir MJ, Nadim A. Acta Trop. 2007 Jul;103(1):33-40. Epub 2007 May 18 2007 مقاله کامل مقاله کامل
10 Prevalence of hepatitis D virus infection in HBsAg positive subjects in Iran. Roshandel G, Semnani S, Abdolahi N, Keshtkar AA, Besharat S, Joshaghani H, Moradi A, Kalavi K, Jabbari A, Kabir MJ, Hosseini SA, Sedaqat SM, Danesh A, Roshandel D, Hedayat-Mofidi SM. Pak J Biol Sci. 2007 May 15;10(10):1751-4. 2007 مقاله کامل مقاله کامل
11 Hepatitis B/C virus co-infection in Iran: a seroepidemiological study. Semnani S, Roshandel G, Abdolahi N, Besharat S, Keshtkar AA, Joshaghani H, Moradi A, Kalavi K, Jabbari A, Kabir MJ, Hosseini SA, Sedaqat SM, Danesh A, Roshandel D. Turk J Gastroenterol. 2007 Mar;18(1):20-1. 2007 مقاله کامل مقاله کامل
12 HBV/HCV Co-infection in Iran: A Seroepidemiological Based Study Shahryar Semnani ; Gholamreza Roshandel ; Nafiseh Abdolahi ; Sima Besharat ; Abbas-Ali Keshtkar ; Hamidreza Joshaqani ; Abdolvahab Moradi ; Khodaberdi Kalavi ; Mohammad Javad Kabir ; Seyed Ahmad Hosseini ; Danial Roshandel ; Seyed Mehdi Sedaqat ; Ahmad Da Pakistan Journal of Biological Sciences-2006-vol 2- p2538-2540 2006 مقاله کامل مقاله کامل
13 Characteristic of Pulmonary Tuberculosis Patients in Golestan Province of Iran, 2002-2005 Abdollah Abbasi , Abdolvahab Moradi and Mohammad Javad Kabir Journal of Medical Sciences Year: 2006 | Volume: 6 | Issue: 4 | Page No.: 698-700 2006 مقاله کامل مقاله کامل
14 Vesico-ureteric reflux in adults with neuropathic bladders treated with Polydimethylsiloxane (Macroplastique). Shah N, Kabir MJ, Lane T, Avenell S, Shah PJ. Spinal Cord. 2001 Feb;39(2):92-6. 2001 مقاله کامل مقاله کامل
15 Richter's hernia: a rare presentation of abdominal tuberculosis. Rao BJ, Kabir MJ, Varshney S. Indian J Gastroenterol. 1999 Jan-Mar;18(1):33 1999 مقاله کامل مقاله کامل
16 بار بيماري هاي كودكان 14-0 سال در ايران مطلق محمداسماعيل , كاظميني حسين , جعفري ناهيد , دلاور بهرام , كبير محمدجواد , گودرزي خديجه افق دانش پاييز 1388; 15(3 (پياپي 45)):77-84. 1388 مقاله کامل مقاله کامل
17 ارزيابي ارزیابی عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده در دانشگاه هاي علوم پزشکي استان هاي شمالي ايران 1387 نصراله پور شيرواني سيدداوود , اشرفيان اميري حسن , مطلق محمداسماعيل , كبير محمدجواد , ملكي محمدرضا , شبستاني منفرد علي , علي زاده رضا مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل بهمن و اسفند 1388; 11(6 (پي در پي 53)):46-52. 1388 مقاله کامل مقاله کامل
18 بررسي اعتماد به اطلاعات مردمي به عنوان منبعي جهت ثبت سرطان سمناني شهريار , بشارت سيما , عبدالهي نفيسه , روشن دل غلام رضا , دانش احمد , حسيني احمد , روشن دل دانيال , كبير محمدجواد مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1384; 12(2-1 (پياپي 23)):86-90 1384 مقاله کامل مقاله کامل
19 بررسي رابطه کاهش شنوايي با ميزان سر و صدا در کارگران يکي از کارخانجات کشت و صنعت کشور كشت كار عباس علي , اصغري شبنم , نجات سحرناز , اعتمادي آرش , حشمت رامين , هلاكويي ناييني كورش , كبير محمدجواد , كنعاني يوسف اپيدميولوژي ايران پاييز 1384; 1(1):59-6 1384 مقاله کامل مقاله کامل
20 بررسي سرطان مري و برخي عوامل مرتبط با آن در حاشيه جنوب شرقي درياي خزر سمناني شهريار , بشارت سيما , عبدالهي نفيسه , فاضل عبدالرضا , دانش احمد , كشت كار عباس علي , كبير محمدجواد , ملك زاد رضا مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان زمستان 1383; 13(52):24-28 1383 مقاله کامل مقاله کامل
برگشت به صفحه کارنامه علمی