برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مهدی صادقی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی صادقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسي كارايي ازناسيون در حذف كل كربن آلي و كلرفرمهاي مدفوعي و تصفيه خانه آب اصفهان در سال 83 مجله آب و فاضلاب شماره 54 مجله آب و فاضلاب شماره 54 83 چکیده مقاله
2 Removal of Malathion from Various Waters by Advanced Oxidation Processes Abdolmajid Fadaei and Mahdi Kargar J.Chem.Soc.Pak 2015 چکیده مقاله
3 Survey of Noise-Induced Hearing Loss and Health in Professional Drivers Nazanin Izadi , Mahdi Sadeghi , Maryam Saraie Health Scope 2015 مقاله کامل
4 Needlesticks and Sharps Injuries Among the Personnel of Baharlou Hospital in Tehran, Iran Nazanin Izadi ; Farzaneh Chavoshi ; Mahdi Sadeghi Jundishapur J Health Sci 2015 مقاله کامل
5 Perchloroethylene and Trichloroethylene in the Air and Effluent of Dry Cleaning Shops Sadeghi M, Nabizadeh R, Naddafi K, Nasseri S, Mesdaghinia A, Mahvi A.H International Journal of Occupational Hygiene 2014 مقاله کامل
6 Survey of Hazardous Organic Compounds in the Groundwater, Air and Wastewater Effluent Near the Tehran Automobile Industry Kargar M, Nabizadeh R, Naddafi K, Nasseri S, Mesdaghinia A, Mahvi A.H Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 2013 مقاله کامل
7 Solvent induced systemic sclerosis: A case report with literature review Izadi N, Kargar M, Aminian O, Mehrdad R Journal of Environmental and Occupational Science 2013 مقاله کامل
8 Removal of Diazinon from aqueous solutions by advanced oxidation process Fadaei A, Kargar M, Kheiri S Archives Des Sciences 2013 مقاله کامل
9 Photocatalytic Degradation of Chlorpyrifos in Water Using Titanium Dioxide and Zinc Oxide, Fadaei A, Kargar M Fresenius Environmental Bulletin 2013 مقاله کامل
10 Kinetics of Degradation of perchloroethylene under Ultrasonic Irradiation and Photooxidation in Aqueous Solution Kargar M, Nabizadeh R, Naddafi K, Nasseri S, Mesdaghinia A, Mahvi A.H Environmental Protection Engineering 2013 مقاله کامل
11 Modeling perchloroethylene degradation under ultrasonic irradiation and photochemical oxidation in aqueous solution Kargar M, Nabizadeh R, Naddafi K, Nasseri S, Mesdaghinia A, Mahvi A.H Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 2012 مقاله کامل
12 فراوانی استافيلوکوکوس اورئوس در بستنی و آب ميوه های دست ساز و سنتی مهدی صادقی علوم آزمایشگاهی 1394 مقاله کامل
13 بررسی تاثیر مداخله از طریق دو رو ش آموزش چهره به چهره و پمفلت آموزشی بر تفکیک، جداسازی و بازیافت پسماند در شهر کلاله جواد کریمی- مهدی صادقی سلامت و محیط 1394 مقاله کامل
14 بررسی اثر زه آبهای کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه زرین گل گلستان توسط شاخص کیفی آب مهدی صادقی- ابوطالب بای - ناصر بای فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط 1394 مقاله کامل
15 بررسی کارآیی الکتروکواگولاسیون در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به صورت جریان پیوسته ( مطالعه موردی فاضلاب ورودی کارخانه پنیر صباح گنبد کاووس) مهدی صادقی- کاوه خسروی- ابوطالب بای- سید مصطفی خضری فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط 1394 مقاله کامل
16 بررسی تصفیه شیرابه پسماندهای شهری به‌وسیله فرایند الکتروشیمیایی الهه رضایی- مهدی صادقی- فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط 1394 مقاله کامل
17 مقایسه شاخصهای میکروبی رایج درآب جکوزی واستخرهای سرپوشیده استان گلستان. احمدرضا یزدانبخش- محمد منشوری- ابوطالب بای- مهدی صادقی علوم آزمایشگاهی 1394 مقاله کامل
18 مقاله تجزیه پرکلرواتیلن توسط اکسیداسیون شیمیایی و تعیین محصولات میانی توسط کروماتوگرافی گازی ، اسپکترومتری جرمی مهدی صادقی- کاظم ندافی- رامین نبی زاده علوم آزمایشگاهی 1393 مقاله کامل
19 بررسی میزان سمیت پرکلرواتیلن و محصولات میانی حاصل از اکسیداسیون پیشرفته به روش زیست آزمونی توسط دافنیا مگنا مهدی صادقی- کاظم ندافی- رامین نبی زاده سلامت و محیط 1393 مقاله کامل
20 بررسی وضعيت کنترل عفونت و گندزداهای مورد استفاده در آرايشگاه‌ها و سالن‌های زيبايی شهر گرگان مهدی صادقی سلامت و محیط 1393 مقاله کامل
21 بررسی کیفیت میکروبی بستنی و آب میوه های دست ساز و سنتی شهر گرگان و ارتباط آن با شرایط بهداشتی کارگران و محیط مهدی صادقی بهداشت در عرصه 1393 مقاله کامل
22 مقاله دانش، نگرش و عملکرد نانوايان درباره استفاده از جوش شيرين در نان هادی رحیم زاده - مرتضی منصوریان- مهدی کارگر پایش 1391 مقاله کامل
23 مقاله مقايسه بهبود فرايند تثبيت و آبگيري لجن هاضم هاي هوازي و بي هوازي توسط امواج اولتراسونيك امیرحسین محوی- مهدی کارگر سلامت و محیط 1391 مقاله کامل
24 مقاله بررسی تاثیر امواج اولتراسونیک بر بهبود فرایند تثبیت و آبگیری لجن هاضم های بــــی هوازی امیرحسین محوی- مهدی کارگر محیط شناسی 1391 مقاله کامل
25 مقاله آگاهی و نگرش دانشجویان در باره اکستازی در گرگان مرتضی منصوریان - مهدی کارگر مجله دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1387 مقاله کامل
26 مقاله کیفیت تاثیر آموزش بر میزان آگاهی ، نگرش رابطین زن مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان در باره یائسگی در سال 1385 مرتضی منصوریان- مهدی کارگر مجله علمي دانشكده پرستاري گرگان 1386 مقاله کامل
27 مقاله تعیین ميزان فلوئور موجود در منابع آب شرب روستاهاي شهر گرگان در سال 1385 هادی رحیم زاده- مهدی کارگر علوم آزمایشگاهی 1386 مقاله کامل
28 كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان ، مجله علمي دانشكده پرستاري گرگان شماره 2 مجله علمي دانشكده پرستاري گرگان شماره 2 چکیده مقاله
29 Survey of performance industrial wastewater treatment with biological monitoring of protozoa in the industrial park of Abadan Abotaleb Bay , Mahdi Sadeghi∗ Hadi Rahimzade , Nasser Behnampour Environmental Engineering and Management Journal چکیده مقاله
30 Heterogeneous catalytic ozonation of 2, 4-dinitrophenol in aqueous solution by magnetic carbonaceous nanocomposite: catalytic activity and mechanism Yousef Dadban Shahamat, Mahdi Sadeghi, Ali Shahryari, Niloofar Okhovat, Farshad Bahrami Asl & Mohammad Mehdi Baneshi Desalination and Water Treatment مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705