برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - سیدمحمدرضا قنبری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیدمحمدرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر 13 زاهدان 1378
2 كارگاه توانمند سازي پژوهشگران معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1379
3 پزشكي جامعه نگر زاهدان
4 كارگاه آموزش مقاله نويسي معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1379
5 كارگاه راهنمائي ومشاوره دانشجوئي مركز مطالعات وتوسعه آموزش 1379
6 كارگاه ارتقاي مد يريت تحقيقات مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور 1381
7 كارگاه مديريت جامع كيفيت كميته كشوري ارتقاء زاهدان 1380
8 كارگاه تكميلي روش تحقيق معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1374
9 كارگاه نگارش وارائه مقالات پزشكي معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1376
10 كارگاه آموزشي پزشكي جامعه نگر .........، روشهاي ياددهي وارزشيابي برنامه آموزشي دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1372
11 كارگاه آموزشي روش تحقيق معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1372
12 كارگاه آ موزشي روش مد يريت وتحقيق در مراقبتهاي اوليه بهداشتي دانشگاه علم پزشکی اصفهان
13 كارگاه آموزشي ارتقاي كيفيت مستمر در مديريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1378
14 كارگاه روش شناختي ارزيابي دروني گروههاي آموزشي زاهدان 1380
15 كارگاه ارزيابي دروني زاهدان 1379
16 د همين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيائي وششمين كنگره بيماريهاي عفوني وگرمسيري ايران ،شيراز 19- 22 1376
17 كنگره سراسري مالاريا 3- 7 اسفند 1370 ،زاهدان بد ون ارائه مقاله زاهدان 1370
18 چهارمين همايش كشوري بهداشت محيط 15 - 17 آبان ماه 1380 يزد باارائه مقاله یزد 1380
19 دومين كنگره سراسري مالاريا در ايران ، تهران ،26- 28 ارديبهشت 79 ، با ارائه مقاله ، سخنراني تهران 1379
20 پانزدهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيائي وپنجمين همايش كشوري اموزش پزشكي ، شيراز، 18- 20 آذرماه شیراز
21 همايش كشوري آموزش پزشكي ، تهران 23- 26 آبان ماه 1379 بدون ارائه مقاله تهران 1379
22 اولين سمينار بررسي ليشمانيوز در ايران دانشگاه امام حسين 1- 2 دي ماه 1370 بدون ارائه مقاله دانشگاه امام حسين تهران 1370
23 كنگره بين المللي تاريخ پزشكي در اسلام وايران .تهران 11- 14 مهر ماه 1371 بدون ارائه مقاله واز مجريان تهران 1371
24 دومين كنگره ملي بهداشت عمومي و طب پيشگيري 15-18 آبان ماه 1380 كرمانشاه کرمانشاه 1380
25 دومين كنگره سراسري بيماريهاي انگلي ايران، تهران 27 - 30 مهر 1376 با ارائه مقاله ، سخنراني تهران 1376
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3709