برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - سیدمحمدرضا قنبری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیدمحمدرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسي مقايسه اي استحكام برش باند رزين كامپوزيت به پرسلن اچ شده با استفاده از و بصورت ............پايان نامه در حال اجرا
2 بررسي شيوع باسيلهاي گرم منفي جدا شده از عفونتهاي ادراري در بيماران سرپائي ............شهر زاهدان ،1380 .پايان نامه .698
3 - بررسي ميزان شيوع اكلوژن ايدن آل وانواع مال اكلوژنهاي دنداني بر مبناي تقسيم بندي ...........در دانش آموزان 12و 13 ساله شهر زاهدان . پايان نامه دانشجوئي
4 - مجموعه كامل از استفتائات مراجع تقليد در زمينه احكام پزشكي . پايان نامه ، 491
5 مقايسه شيوع انواع آ ريتمي ها در انفاركتوس ميوكارد تحتاني به تنهائي وانفاركتوس بطن راست همراه آن در بيماران بستري شده در بخش ........بيمارستان خاتم زاهدان. پايان نامه ،523
6 بررسي علل نارسائي حاد كليه در بيماران بستري شده در بينارستان خاتم زاهدان از مهر 75 تا خرداد 78 . پايان نامه شماره 526
7 بررسي حساسيت معيارهاي روتين در تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان خاتم در 24 ساعت اول بستري بيماران در سال 77 ، پايان نامه شماره 520
8 مقايسه نتايج درمان روشهاي استئو سنتز باسيم وجا اندازي بسته شكستگي هاي .............در بيماران بالاي 12 سال ، پايان نامه
9 مقايسه تاثير جرمگبري در لاراژ باكلر وهگزين يا نرمال سا لين بوسيله دستگاه اولتراسونيك در وضعيت انساج پريو د نتال بيماران. پايان نامه
10 بررسي تاثير داروي گياهي ماتريكا برروي التهاب لثه در بيماران مراجعه كننده به بخش پريو دانشكده د ندانپزشكي زاهدان پايان نامه
11 بررسي شيوع اختلالات مفصل گيحگاهي فكي در بين معلمين سطح شهر زاهدان.پايان نامه
12 بررسي وضعيت بهداشت دهان ودندان در دانش آ موزان دختر مقطع د بستان در شهر زاهدان در سال78 پايان نامه
13 بررسي ميزان آگاهي وتفيد دانشجويان دن دانپزشكي و پزشكي نسبت به بهداشت دهان. پايان نامه
14 اپيدميولوژي واتيولوژي موارد كشيدن دندان در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزكي زاهدان . پايان نامه
15 بررسي شيوع وتعيين وضعيت كانال مزيو لينگوال نسبت به كانال مزيو باكال در دندانهاي مولر اول دائمي فك بالا . پايان نامه شماره 122
16 نقش سونوگرافي در تعيين وجود ومحل انسداد سيستم ادراري در مقايسه با اوروگرافي ترشحي در بيماران رنال كوليكي مراجعه كننده به بخش راديولوژي بيمارستان خاتم وبوعلي زاهدان پايان نامه دستياري آقاي دكتر محمد سپهريان
17 بررسي نظرات دندانپزشكان عمومي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان پيرامون محتواي برتامه هاي ا موزش مداوم جامعه دندانپزشكان درسال 80 پايان نامه آقاي دكتر فدائ شماره 235
18 بررسي استاندارد وزن براي قد ودور سر در كودكان 6-1 سال در سال 76 در شهرستان زاهدان ، پايان نامه ،336
19 مقايسه تاثر اكسي توسين وسنتو مترين در ميزان نياز مداخلات بعدي جهت كنترل خونريزي بعد از زايمان .پايان نامه شماره 693
20 بررسي شيوع فتق هاي اينكار سره كشاله ران در بيمارستان خاتم زاهدان در يك دوره پنج ساله. 80- 75 . پايان نامه شماره 670
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658