برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - محمدرضا قنبری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای محمدرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بهداشت 2 براي دانشجويان پزشكي براي 8 سال ( 8 دوره ) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2 بهداشت 3 براي دانشجويان پزشكي ، نيمي از درس ، 10 دوره دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
3 اصول اپيد ميولوژي براي دانشجويان بهداشت به مدت 6 سال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
4 اصول اپيد ميولوژي براي دانشجويان بهداشت به مدت 6 سال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
5 اصول اپيدميولوژي براي رشته هاي پرستاري ومامائي ، چند ين دوره
6 آمارحياتي براي دانشجويان پرستاري ، بينائي سنجي وفيزيوتراپي براي چندين دوره
7 كاربرد سموم ومبارزه با ناقلين در رشته هاي مبارزه با بيماريها ، بهداشت محيط وبهداشت حرفه اي
8 حشره شناسي پزشكي براي تمامي رشته ها به مد ت 10 سال
9 پاتو لوژي جغرافيائي براي دانشجويان رشته بهداشت براي چند ين دوره
10 اپيد ميولوژي بيماريهاي واگير براي دانشجويان رشته بهداشت براي چند ين دوره
11 روش تحقيق در علوم بهداشتي براي رشته بهداشت براي چندين دوره
12 كارآموزي بهداشت دانشجويان رشته هاي بهداشت عمومي ، بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي
13 كارگاه روش تحقيق براي دانشجويان ، پزشكان ، كارشناسان ، دستياران واعضاء هيأ ت علمي ، بيش از 35 دوره
14 مشاوره بيش از 20 پايان نامه در سطح دكتري حرفه اي ودستياري
15 تدريس در برنامه مدون باز آموزي پزشكان عمومي ، 22- 25 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.051 seconds with 950 queries by yektaweb 3506