برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - سیدمحمدرضا قنبری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیدمحمدرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 طراحي سيستم پشتيباني مد يريتي در نظارت وكنترل بيماري مالاريا در استان تکمیل شده -
2 بررسي ميزان آلود گي ميكروبي آب شرب توزيعي توسط تانكر ، ظروف وذ خيره شده در منازل شهر دانشگاه علوم پزشكي زاهدان تکمیل شده 1379
3 بررسي شاخص هاي تغذيه اي بيوشيميائي وهماتولوژي بيماران د ياليزي شهر دانشگاه علوم پزشكي زاهدان تکمیل شده 1380
4 بررسي اثر تمرينات ورزشي استقامتي برروي آهن سرم ورزشكاران دانشگاه علوم پزشكي زاهدان تکمیل شده 1380
5 بررسي ميزان ظهور آنتي ژن ويروس پاپيلوما انساني در مبتلا يان به كارسينوم سلول سنگفرش دهان مراجعه كننده به آزمايشگاههاي پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان تکمیل شده 1378
6 مطالعه ميزان آلودگي غدد بزاقي آنوفل پولكريموس به اسپروزو ئيت مولد بيماري مالاريادر قصر قند بلوچستان واثر آن برروي جمعيت پشه ها مصوب شوراي پژوهش دانشگاه تکمیل شده -
7 مطالعه عوامل فيزيكي وشيميائي مؤ ثر در زيستگاههاي لاروي پشه هاي آنوفل در شهر ستان ايرانشهر تکمیل شده -
8 بررسي اتيولوژي هپاتيتهاي حاد ويروسي در زاهدان ، طرح وپايان نامه مصوب دانشگاه تکمیل شده -
9 بررسي بيماران تيفوييدي بستري شده در بيمارستانهاي شهر زاهدان ، طرح وپايان نامه مصو ب دانشگاه تکمیل شده -
10 تعيين سطح آگاهي ونگرش زنان 49-15 ساله در مورد تنظيم خا نواده ، طرح مصوب دانشگاه تکمیل شده -
11 بررسي ليشما نيوز جلدي در مير جاوه . طرح مصو ب دانشگاه تکمیل شده -
12 بررسي مقاومت داروئي گونه هاي شيگلا جدا شده از بيماران در زاهدان تکمیل شده -
13 بررسي توزيع فراواني عوامل موثر بر سوء تغذيه كودكان زير 5 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر زاهدان تکمیل شده -
14 بررسي ميزان شيوع حاملين حلقي استرپتوكوك بتا هموليتيك گروه آ در نوجوانان سالم 12 تا 15 ساله مدارس راهنمائي شهر زاهدان تکمیل شده -
15 بررسي ميزان حساسيت استرپتوكوك بتا هموليتيك گروه آ در حاملين حلقي 12 تا 15 ساله در مدارس راهنمائي شهر زاهدان تکمیل شده -
16 - بررسی زمان انتظار برای ارائه پاسخ در مراودات اداری حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1384
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705