برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علی اکبر عبداللهی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی اکبر عبداللهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي مقايسه ايي تاثير تزريق مرفين به روش انفوزيون و تزيق متناوب در تسكين درد بيماران مبتلا به سرطان تکمیل شده 1374
2 بررسي بروز بودن اطلاعات در سرپرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي – درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1379
3 بررسي آگاهي –نگرش و عملكرد پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان تکمیل شده 1379
4 بررسي مقايسه ايي تزريق پتيدين با شياف ديكلوفناك سديم و شياف ايندومتاسين در تسكين درد بعد از عمل هرني تکمیل شده 1380
5 بررسي ميزان آگاهي پرسنل پرستاري نسبت به بیماری سل تکمیل شده 1381
6 اپيدميولوژي فشار خون در جامعه شهري استان گلستان تکمیل شده 1382
7 بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد (KAP ) پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان تکمیل شده 1382
8 بررسي ميزان آگاهي پرسنل پرستاري نسبت به زخم هاي ديابتي تکمیل شده 1384
9 بررسي مقايسه تاثير آموزش به روش سخنراني دفترچه آموزشي و هر دو باهم با ميزان آگاهي دختران دبيرستاني نسبت به بيماري ايدز در شهر گرگان تکمیل شده 1383
10 بررسي تاثیر ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان بعد از اجراي كارگاه CPR تکمیل شده 1385
11 بررسي مقايسه بروز فلبيت در سه روش پانسمان تکمیل شده 1385
12 بررسي اپيدميولوژي ديابت و برخي از متغير هاي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت گرگان تکمیل شده 1384
13 بررسي مقايسه كيفيت زندگي در بيماران MI با افراد سالم تکمیل شده 1385
14 تعداد 6 طرح پژوهشی به عنوان همکار طرح تکمیل شده 1382
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3791