برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علی اکبر عبداللهی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی اکبر عبداللهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو كميته بهره وري اعضا هيات علمي 1383
2 معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي بويه 1380 1384
3 عضو كميته علمي آموزش مداوم دانشكده پرستاری و مامایی 1383
4 عضو شوراي پژو هشي دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1380 1385
5 عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1380 1385
6 عضو شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1380 1385
7 عضو هيات تحريريه مجله علمي دانشگاه علو م پزشكي گرگان از سال 1379 هنوز ادامه دارد 1379 1394
8 مدير اجرائي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از سال 1379 هنوز ادامه دارد 1379 1394
9 استاد مشاور دانشجويا ن پرستاري به مدت 6 سال در حال حاضر نیز ادامه دارد 1388
10 مسئول باز آموزي دانشكده پرستاري و مامايي بو يه گرگان 1376 1379
11 سردبير مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي بويه 1384 1392
12 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 1382 1385
13 مدیر گروه داخلی - و جراحی ومراقبت های ویژه 1393 اد
14 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای ایسکمیک 1390
15 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت 1391
16 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پرستاری 1392
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3791