برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - لیلا الیاسی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: لیلا الیاسی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 علوم تشریح 1 دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی
2 علوم تشریح 2 دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی
3 علوم تشریح 3دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی
4 آناتومی اندام رشته پزشکی دانشکده پزشکی
5 جنین شناسی رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی
6 کار با حیوانات آزمایشگاهی رشته کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشکده پزشکی
7 تکنیک های میکرو آناتومی رشته کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشکده پزشکی
8 بافت شناسی رشته پزشکی دانشکده پزشکی
9 بافت شناسی رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی
10 بافت شناسی رشته کارشناسی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی
11 علوم تشریح 1مامایی دانشکده پرستاری و مامایی
12 علوم تشریح 2مامایی دانشکده پرستاری و مامایی
13 آناتومی عمومی دانشکده پرستاری و مامایی
14 آناتومی عمومی دانشکده پیراپزشکی
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 88 queries by YEKTAWEB 3844