برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - طیبه ضیائی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم طیبه ضیائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 مهارت ششم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
2 مهارت سوم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
3 مهارت اول و دوم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
4 كارگاه مقاله نويسي انگليسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
5 كارگاه روشهاي موثر يادگيري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
6 پودمان فوريت هاي زنان و مامائي معاونت درمان و پشتيباني 1384
7 كارگاه روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
8 كارگاه ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
9 كارگاه آموزشي ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
10 كارگاه آموزشي بحث گروهي FGD معاونت تحقيقات و فناوري 1383
11 كارگاه آموزش بحث گروهي متمركز و همكاري در طرح خشونت عليه زنان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
12 كارگاه اصول علمي انتقال خون و تجويز فراورده هاي آن دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
13 كارگاه پژوهش در آموزش 1و2 دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
14 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
15 كارگاه بهداشت جنسي انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسلامي ايران تهران 1380
16 كارگاه جنسيت و بهداشت باروري تهران و تنكابن 2003
17 كارگاه راهنمايي و مشاوره دانشجويي ( نظام استاد راهنما ) دانشگاه علوم پزشكي تهران 1379
18 كارگاه رهيافتهاي مشاركتي انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسلامي ايران تهران 1381
19 كارگاه مشاوره و ارتباط بين فردي مركز بهداشت شهرستان گرگان 1380
20 كارگاه آموزشي مشورتي بهداشت و حقوق باروري انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسلامي ايران 1380
21 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1379
22 كارگاه بررسي راهكارهاي ارتقا كيفيت آموزش دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1379
23 كارگاه توانمندي سازي پژوهشگران معاونت پژوهشي وزارتخانه 1379
24 كارگاه آموزش ترويج تغذيه با شير مادر انجمن تغذيه با شير مادر 1378
25 كارگاه بررسي و تدوين الگوهاي ارزشيابي كارآموزيهاي پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
26 كارگاه افزايش آگاهي از مديريت جامع كيفيت دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
27 كارگاه ارائه پرسشنامه طرح تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
28 كارگاه بررسي طرح درس روزانه دانشكده پرستاري و مامايي گرگان 1378
29 كارگاه بررسي برنامه بازنگري شده كارشناسي پيوسته وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي 1378
30 كارگاه متدولوژي تدريس ‍P.A.L , P.B.L دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
31 كارگا بازنگري برنامه هاي آموزشي رشته مامايي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي 1377
32 كارگاه اصول گزارش نويسي در پرستاري با تاكيد بر الگوهاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
33 كارگاه مقدماتي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
34 كارگاه آموزش نگارش و ارائه مقالات پزشكي معاونت پژوهشي وزارت 1376
35 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1376
36 كارگاه آشنايي با مباني كامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374
37 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1375
38 كارگاه ترويج تغذيه با شير مادر دانشگاه علوم پزشكي بابل 1374
39 همايش خانواده و بهداشت جنسي سالم انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسلامي ايران 1385
40 همايش علمي بهداشت و خانواده جهاد دانشگاهي – واحد علوم پزشكي ايران 1383
41 همايش سراسري مفاهيم پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي گرگان 1382
42 بازآموزي خونريزيهاي مامايي معاونت درمان دانشگاه 1382
43 همايش ارتقا كيفيت مهارت هاي حيات بخش در مامايي 1378
44 بازآموزي يافته هاي آزمايشگاهي 1379
45 سمپوزيوم درمان جايگزيني استروژن دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1380
46 اولين همايش كشوري مديريت جامع كيفيت در بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 1380
47 آشنايي بامباني كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
48 شركت در بازآموزي 1377
49 همايش مامايي و نقش آن در تامين سلامت 1378
50 همايش ايدز در مامايي 1378
51 كنگره سراسري و بازآموزي زنان و مامايي 1376
52 پنجمين كنگره بيماريهاي زنان مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1375
53 سمينار مصرف صحيح آنتي بيوتيك در بيماريهاي زنان، مامايي و جراحي هاي آن دانشگاه علوم پزشكي تهران 1375
54 سمينار سراسري بررسي مسائل آموزش باليني پرستاري و مامايي دانشگاه پرستاري و مامايي همدان 1374
55 دومين كنگره سراسري آموزش پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658