برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر محمد صالحی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد صالحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 سمینار پرستار،ماما وپژوهش دانشگاه علوم پزشکی گلستان 89
2 کنفرانس اخلاق کاربردی حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان 89
3 کارگاه 2 روزه پزشکی مبتنی بر شواهد((EBM دانشگاه علوم پزشکی گلستان 89
4 کار گاه آموزشی ایدز ( 2 روزه) انستیتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان 89
5 سمپوزیوم صرع 3 روزه مرکز صرع ایران 200
6 کارگاه کاربرد EEGدر روانپزشکی انجمن علمی روانپزشکان ایران 2009
7 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن علمی روانپزشکان ایران 88
8 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن علمی روانپزشکان ایران 87
9 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن علمی روانپزشکان ایران 89
10 مدون یک روزه ابزارهای تشخیصی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
11 مدون یک روزه آشنایی با اصول تستهای آزمایشگاه ویژه متخصصین روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 84
12 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن علمی روانپزشکان ایران 84
13 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن علمی روانپزشکان ایران 85
14 کار گاه مقاله نویسی انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 85
15 همایش 3 روزه صرع دانشگاه شهید بهشتی تهران
16 کارگاه اسکی (OSCE) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 86
17 برنامه مدون یک روزه روان درمانی 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 87
18 برنامه مدون یک روزه روان درمانی 2 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 87
19 کار گاه روش تحقیق پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی گلستان 84
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 88 queries by YEKTAWEB 3844