برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر محمد صالحی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد صالحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی ورضایت زناشوئی در پرستاران متاهل دانشگاه علوم پزشکی گلستان89-88 89
2 13 بررسی شیوع افسردگی ماژور در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت مرکز 5 آذر گرگان -86 استاد راهنما 19/8/86 390 87
3 بررسی وضعیت سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه (دبیرستانهای شهر گرگان)-82 82
4 بررسی شیوع افسردگی در اقدام کننده های خودکشی در مراجعین به اورژانس 5 آذر گرگان - 78 79
5 بررسی شیوع علائم بالینی سندرم ملال پیش از قاعدگی"PMDS" در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 89-88 89
6 بررسی اپیدمیو لوژیک برخی از عوامل روانشناختی فردی در مبتلایان به افسردگی بستری شده در بیمارستان 5 آذرطی یک سال-79-78 79
7 بررسی مقایسه ای شیوع ADHD (کم توجهی-بیش فعالی) در دانش آموزان دختر وپسر دبستانی شهر گرگان در سال 86
8 یررسی شیوع افسردگی با استفاده از پرسشنامه بک وعوامل موثر برآن در بیماران تحت همودیالیز مرکزآموزشی 5 آذرگرگان در سال 86 مرکزآموزشی 5 آذرگرگان 87
9 ارزیابی کیفیت خواب در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن برگشت ناپذیر کلیه تحت درمان با همو دیالیز مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان 87
10 بررسی مقایسه ای میزان رضایت از زندگی زناشوئی در دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی گلستان وکارکنان متاهل بیمارستانهای 5 آذر،دزیانی وطالقانی 88
11 بررسی وضعیت سلامت روان مراجعه کنندگان جهت رینو پلاستی در درمانگاه گوش وحلق وبینی سطح شهر گرگان 90
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3764