برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر محمد صالحی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد صالحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیات رئیسه انجمن روانپزشکان استا ن گلستان استان گلستان 1386
2 عضو کمیته استانی سلامت روان 1382
3 عضو کمیسیون تخصصی روانپزشکی پزشکی قانونی استان اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان 1378
4 عضو کمیته ناظر برنشریات دانشجوئی دانشگاه معاونت دانشجوئی وفرهنگی دانشگاه 1379 1381
5 عضو کمیسیون روانپزشکی استان (نظام وظیفه واز کار افتادگی ) 1377
6 مدیرگروه نورولوژی وروانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 1389 1392
7 عضو کمیته نظارت برمراکزدرمان با متادون 1384
8 مدیرگروه نورولوژی وروانپزشکی دانشکده پزشکی 1382 1384
9 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی گرگان 1379
10 متخصص اعصاب وروان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر 1377 1379
11 پزشک عمومی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر 1372 1374
12 پزشک عمومی مرکز بهداشت شهرستان گرگان 1371 1372
13 عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی 1389
14 رئیس بخش اعصاب وروان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر مرکز آموزشی 5 آذر 1389
15 طرح حالت اشتغال جانبازان مرکز آموزشی 5 آذر 1392 1394
16 طرح حالت اشتغال جانبازان + حالت پرکیس مرکز آموزشی 5 آذر 1394 1397
17 تمام وقت جغرافیایی مرکز آموزشی 5 آذر 1397
18 عضو کمیسیون نظام وظیفه وتجدید نظر تامین اجتماعی استان گلستان 1377 1386
19 عضو کمیته روانشناختی و آسیب پذیری دانشگاه 1385
20 عضو انجمن روانپزشکان ایران 1377
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3815