برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مجید شهبازی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور مجید شهبازی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی پلی مورفیسم های ژن اینترفرون گاما interferon-gamma) ) در جایگاه (+874) و ارتباط آن با میزان بیان mRNA در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم فرنوش شاطری مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 93
2 بررسی پلی مورفیسم و بیان عملکردی ژن(NGF)nerve growth factor جایگاه(198-) درافراد مبتلابه بیماری عروق کرونروجمعیت سالم رضوانه امیرلطیفی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 93
3 بررسی پلی مورفیسم های ژن ۱۰IL در جایگاه‌های1082- و 819 -و ارتباط آن با میزان بیان mRNAدر افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم زهرا موسوی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 93
4 بررسی اثر خاموش سازی ژن hPTTG بر تکثیر و پروتئومیکس رده سلولی سرطان پستانMDA-MB-231 قاسم خزائی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 94
5 بررسی اثر خاموش سازی ژن CDC25A بر تکثیر رده سلولی سرطان پستانMDA-MB-231 سید حسین صادقی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 93
6 بررسی اثر خاموش سازی بیان ژن XIAP بر تکثیر و پروتئوم در رده سلولی سرطان پستان MCF-7 مهدی آقاقلی زاده مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 94
7 بررسی واریانت های ژنTNF-α(جایگاه های -308 و-238 ) وتاثیر آن برمیزان بیان mRNAدرافراد مبتلابه بیماری عروق کرونروجمعیت سالم پرهام نجاتی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 94
8 بررسی اثر خاموش سازی ژن cIAP2 بر تکثیر و پروتئوم رده سلولی سرطان پستان MD-MB-231 پدرام ترابیان مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 94
9 اثرات ضد سرطانی ترکیب آدنوویروس های القا کننده ی ژن p53 ، 4-1BBL، B7-1 در رده ی سلولی skov3 لیلا روشندل مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 93
10 بررسی واریانتهای ژن اینترلوکین 18 (جایگاههای 137- و 607-)و تاثیر آن بر میزان بیان mRNA در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم افسانه بازگیر مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 94
11 همسانه سازی و بیان پروتئین نوترکیب فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت- مونوسیت انسانی(rhGMCSF) در اشرشیاکلی لیلا وردست زاده مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 93
12 کلونینگ و بیان آزمایشگاهی هورمون پاراتیروئید نوترکیب انسانی در اشرشیاکلی مخمدحسین آقاجانی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 93
13 بررسی پلی مورفیسم های عملکردی VEGF در جایگاه 2578 در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم رضا صالحی منظری مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 91
14 مطالعات نانوسکوپی و اسپکتروسکوپی ریبونوکلئوتیدهای مداخله گر ضد فاکتور رشد رگی –آلفا برهم کنش کننده با نانو ذرات میله ای طلا و نانو حاملین دندریمری برای ارائه به سلول سرطانی سینه رده T47D آرش طهماسبی فر مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 93
15 خاموش سازی ژن VEGF-A در رده ی سلولی سرطان پستان T47DT سوده امیدی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 94
16 ممانعت از همانند سازی ویروس HIV-1 انسانی با استفاده از لنتی وایرال وکتور حاوی shRNA بر علیه mRNA ژن های vpr و vif در محیط آزمایشگاه تورج فرازمند مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 94
17 بررسی واریانت ژنPON1 در جایگاه+55وتاثیر آن برمیزان بیان mRNA در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونروجمعیت سالم سمانه عبداله پور مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 94
18 کلونینگ و بیان آزمایشگاهی پروتئین نوترکیب فاکتور رشد شبه انسولین 1 (HrIGF-1) انسانی در اشرشیاکلی حمیدرضا ایرانپور مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 93
19 بررسی واریانت های ژنPDGF-bدرجایگاه های +286 و +1135وتاثیر آن برمیزان بیان mRNAدرافراد مبتلابه بیماری عروق کرونروجمعیت سالم شایسته رضایانی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 94
20 بررسی فراوانی پلی مورفیسم های ژن های خانواده اینترلوکین 1 در افراد HBs-Ag+ و جمعیت سالم استان گلستان  بیتا جوان مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 91
21 بررسی ميزان بيان فاکتور رشد شبه انسولين 1 (IGF-1) در پلاسما و سلولهای خون کشت داده شدة و ارتباط آن با ژنوتايپ در بيماران مبتلا به MS و افراد نرمال رضا عبدالمحمدی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 91
22 بررسی پلی مورفیسم های ژن MDR1 (ABCB1) جایگاه های rs28381943 ، rs2032586 و C3435T و ارتباط آن ها با میزان بیان ژن MDR1 در افراد مبتلا به سرطان های مری و کولون و جمعیت سالم  مریم منصوری مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 95
23 بررسی واریانت حذف­شدگی و درج­شدگی 14 جفت بازی(±14bp) در ژن HLA-G و ارتباط آن با میزان بیانmRNA درافراد مبتلابه بیماری مالتیپل اسکلروزیس وجمعیت سالم علیرضا کارگر مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی 94
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3815