برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علیرضا شریعتی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي علیرضا شریعتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 همايش باز آموزی دياليز مركز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان مركز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان 1383
2 ارزشیابی دانشجویان در مراکز بالینی دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1386
3 کارگاه طراحی سئوالات چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1386
4 کارگاه فرایند پرستاری دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1385
5 مهارتaccess- ( مهارت پنجم) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
6 مهارت اول I T سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
7 كارگاه اطلاعات و ارتباطات (اينترنت) مهارت هفتم دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان
8 كارگاه power point xp- مهارت ششم دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
9 كارگاه آموزشی روشهای موثر ياد گيری دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
10 كارگاه آموزشی بيماريهای واگير و غير واگير دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
11 كارگاه آموزشی هپاتيت وپرستار دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
12 كارگاه آموزشی تكنيكهای پرستاری در icu دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
13 كارگاه آموزشی آسم و مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
14 كارگاه آموزشی cpr دانشگاه علوم پزشكی گلستان مركز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان 1384
15 كارگاه ايمني وپيشگيری از سوانح وحوادث دانشگاه علوم پزشكی مازندران 1384
16 كارگاه آموزشی هماتولوژی وبانك خون دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
17 كارگاه ارزشيا بی كاركنان دولت دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1383
18 كارگاه آموزشي خون وفراورده های خونی دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1383
19 كارگاه آموزشی كارشناسان اداری ومالی دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1383
20 كارگاه پيشرفته طراحی سوءالات چند گزينه ای دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1379
21 كارگاه بررسی طرح درس روزانه دانشگاه علوم پزشكی گلستان پرستاری ومامايی بويه گرگان 1378
22 كارگاه ترويج تغذيه با شيرمادر دانشكده پرستاری ومامايی شهيد بهشتی تهران 1376
23 همايش سراسری مفاهيم پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بویه دانشکده پرستاری و مامایی بویه 1382
24 همايش منطقه ای دانشجويی بيماريهای عفونی دانشکده پرستاری و مامایی بویه دانشکده پرستاری و مامایی بویه 1383
25 مديريت بحران در حوادث غير مترقبه دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1383
26 کارگاه آموزش مقاله نویسی فارسی دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1386
27 دوره آموزشی صفحات گسترده ( I T ) دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1386
28 کارگاه آموزش تکنیکهای مصاحبه و مشاوره دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1387
29 دوره آموزشی کامپیوتر " مدیریت امنیت اطلاعات " دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1386
30 کارگاه اساتید توانمند(کد برنامه: 293618701 دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان
31 ایراد سخنرانی کارگاه توجیهی دانشجویان جدی الورود دانشگاه علوم پزشكی گلستان
32 دوره آموزشی کامپیوتر" مدیریت امنیت اطلااعات دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان
33 ایراد سخنرانی کارگاه توجیهی دانشجویان جدی الورود دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان
34 کارگاه آموزشی روشهای تحقیق و آماری پیشرفته
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658