برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علیرضا شریعتی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي علیرضا شریعتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 اخذ گواهی سخنرانی در دومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش دارای امتیاز بازآموزی به عنوان سخنران دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1389
2 اخذ گواهی ارائه پوستر در دومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش دارای امتیاز بازآموزی به ارائه پوستر دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1388
3 باز آموزی ضمن خدمت مراقبتهای پرستاری در بخشهای دياليز مركز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان مركز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان 1384
4 كيفيت زندگي وروشهاي مقابله گرگان گرگان 1382
5 همايش سراسری مفاهيم پرستاری دانشكده پرستاری ومامایی بويه دانشكده پرستاری ومامایی بويه
6 اخذ گواهي ارائه پوستر در سومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش دارای امتیاز بازآموزی به ارائه پوستر دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1389
7 بررسي تاثير استفاده از آمپول ونوفر بر ميزان پاسخ دهي به اريتروپوييتين درافزايش هموگلوبين دربيماران C.R.Fتحت درمان با H.D دانشکده پرستاری و مامایی بویه دانشکده پرستاری و مامایی بویه 1386
8 نحوه دستيابي به عروق ( كاتترسابكلاوين) مركز آموزشي درماني پنجم آذز مركز آموزشي درماني پنجم آذز 1384
9 ايمن سازي( واكسيناسيون) دانشکده پرستاری و مامایی بویه دانشکده پرستاری و مامایی بویه 1379
10 انواع دياليز مركز آموزشي درماني پنجم آذز مركز آموزشي درماني پنجم آذز 1382
11 هپاتيت مركز آموزشي درماني پنجم آذز مركز آموزشي درماني پنجم آذز 1383
12 اخذ گواهی شرکت در سومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش دارای امتیاز بازآموزی به 8 امتیاز دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1389
13 در یافت تقدیر نامه به عنوان دبیر اجرایی دومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژهش در سال 1388 دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1389
14 ایراد سخنرانی کارگاه توجیهی دانشجویان جدی الورود دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1388
15 اخذ گواهی شرکت در دومین کارگاه آموزشی سامانه اعضای هیات علمی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1389
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658