برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علیرضا شریعتی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي علیرضا شریعتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي
2 عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
3 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
4 عضو شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي
5 عضو شوراي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي
6 مسئول كميته رفاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
7 معاون سازمان نظام پرستاري استان گلستان
8 عضو كميته كنترل عفونت بيمارستاني
9 سرپرستار بخش دياليز مركز آموزشی- درماني پنجم آذر گرگان
10 عضو هيات تحريريه مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي
11 استاد راهنماي دانشجويي
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658