برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علیرضا شریعتی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي علیرضا شریعتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسي KT/V و رابطه آن با برخي عوامل در بيماران همودياليزي مركز آموزشي درماني 5 آذر گرگان علیرضا شریعتی - دکتر محمد موجرلو اول دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1388 چکیده مقاله
2 بررسي تاثير شاركول فعال خوراكي بر خارش اورميك بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 5 آذر گرگان سال 1386. 1388 چکیده مقاله
3 تعيين سطح سرمي هورمون پاراتيروييد(P.T.H) در بيماران دياليزي علیرضا شریعتی- دکتر محمد موجرلو دانشكده پرستاري و مامايي بويه 1387 چکیده مقاله
4 تاثير كرم كوژيك اسيد و هيدروكينون 2 درصد در درمان ملاسما . علیرضا شریعتی- دکتر اسپهبدی- علی عباسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1387 چکیده مقاله
5 بررسي تاثير استفاده از آمپول ونوفر بر ميزان پاسخ دهي به اريتروپوييتين درافزايش هموگلوبين دربيماران C.R.Fتحت درمان با H.D علیرضا شریعتی- غلامرضا محمودی- دکتر محمد موجرلو دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1385 چکیده مقاله
6 مقایسه اثرات گندزدایی محلول هالامید و دکونکس53پلاس دانشكده پرستاري و مامايي بويه 1385 چکیده مقاله
7 بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي وروشهاي مقابله بكار گرفته شده توسط بيماران تحت درمان با دياليز...... علیرضا شریعتی- غلامرضا محمودی- دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1382 مقاله کامل
8 بررسي مشكلات وميزان رضايت بكارگيري دياليز صفاقي مداوم سرپايي(C.A.P.D ) در كشور ايران ، سال 1377. علیرضا شریعتی - اول-دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران دانشكده پرستاري ومامايي 1377 چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 80 queries by YEKTAWEB 3638