برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - سیداحمد حسینی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیداحمد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 ان ترمینال پرو بی تیپ ناتریوتیک پپتاید ودیس فانکشن ونتریکولاردر کوکان ونوجوان دکتر سید احمد حسینی وهمکاران مرکز طبی کودکان تکمیل شده 87
2 شیوع عفونت ویروس هپاتیت Dدر افراد با انتی ژن HBs مثبت در استان گلستان دکتر سید احمد حسینی وهمکاران گلستان تکمیل شده 87
3 ارتباط پلی مورفیسم نوکلئید منفردIL6با تب وتشنج دکتر سید احمد حسینی وهمکاران مرکز طبی کودکان تکمیل شده 93
4 تاثیر وامنیت سیناریزین در پروفیلاکسی میگرن در کودکان یک دابل رانددر سوکور با کنترل پلاسبو دکتر سید احمد حسینی وهمکاران مرکز طبی کودکان تکمیل شده 93
5 تشخیص MRIغیرنرمال مغز دکتر سید احمد حسینی وهمکاران مرکز طبی کودکان تکمیل شده 93
6 تاثیر داروهای ضد صرع روی سطح سرمایمونوگلوبین در بچه ها دکتر سید احمد حسینی وهمکاران مرکز طبی کودکان تکمیل شده 88
7 تاثیر داروهای ضد صرع روی سطح سرم IgGزیر رده دکتر سید احمد حسینی وهمکاران مرکز طبی کودکان تکمیل شده 89
8 Diagnosis of an abnormality in brain MRI Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al children,s medical Center تکمیل شده 2014
9 Efficacy and Safty of Cinnarizine in the Prophylaxis of Migraine in children: A Double -Blind Placebo-Controlled Randomized Trial Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al children,s medical Center تکمیل شده 2014
10 Association of IL6 single nucleotide polymorphisms With febrile seizures Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al children,s medical Center تکمیل شده 2014
11 Effect ofAnti-epileptic Drugs on Serum immunoglobulin level inchildren Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al children,s medical Center تکمیل شده -
12 N-terminal Pro-B-type Natriuretic Peptide and Ventricular Dysfunction in Chidren and Adolescents Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al children,s medical Center تکمیل شده 2009
13 Prevalence of hepatitis D virus infection in hepatiti b surface antigen-Positiv subgects in Golestanprovince northeast Iran Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al Golestanprovince northeast Iran تکمیل شده 2008
14 Effect ofAnti-epileptic Drugs on Serum level of IgG Subclasses Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al children,s medical Center تکمیل شده 2010
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 88 queries by YEKTAWEB 3840