برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - سیداحمد حسینی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سیداحمد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Association of IL6 single nucleotide polymorphisms With febrile seizures Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al journal of the Neurological 2014 مقاله کامل
2 Efficacy and Safty of Cinnarizine in the Prophylaxis of Migraine in children: A Double -Blind Placebo-Controlled Randomized Trial Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.a pediatric Neurology 2014 مقاله کامل
3 Diagnosis of an abnormality in brain MRI Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.a iran j pediatric 2014 چکیده مقاله
4 Effect ofAnti-epileptic Drugs on Serum level of IgG Subclasses Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al iran j pediatric 2010 مقاله کامل
5 Effect ofAnti-epileptic Drugs on Serum immunoglobulin level inchildren Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al Acta Neurol 2010 مقاله کامل
6 N-terminal Pro-B-type Natriuretic Peptide and Ventricular Dysfunction in Chidren and Adolescents Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al cardiology in the young 2009 مقاله کامل
7 Prevalence of hepatitis D virus infection in hepatiti b surface antigen-Positiv subgects in Golestanprovince northeast Iran Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.a Microbional Immunol 2008 مقاله کامل
8 ارتباط پلی مورفیسم نوکلئید منفردIL6با تب وتشنج دکتر سید احمد حسینی وهمکاران journal of the Neurological 1393 چکیده مقاله
9 تاثیر وامنیت سیناریزین در پروفیلاکسی میگرن در کودکان یک دابل رانددر سوکور با کنترل پلاسبو دکتر سید احمد حسینی وهمکاران pediatric Neurology 1393 مقاله کامل
10 تاثیر داروهای ضد صرع روی سطح سرم IgGزیر رده دکتر سید احمد حسینی وهمکاران iran j pediatric 1389 چکیده مقاله
11 تاثیر داروهای ضد صرع روی سطح سرمایمونوگلوبین در بچه ها دکتر سید احمد حسینی وهمکاران Acta Neurol 1389 مقاله کامل
12 ان ترمینال پرو بی تیپ ناتریوتیک پپتاید ودیس فانکشن ونتریکولاردر کوکان ونوجوان دکتر سید احمد حسینی وهمکاران cardiology in the young 1388 مقاله کامل
13 شیوع عفونت ویروس هپاتیت Dدر افراد با انتی ژن HBs مثبت در استان گلستان دکتر سید احمد حسینی وهمکاران Microbional Immunol 1387 مقاله کامل
14 تشخیص MRIغیرنرمال مغز دکتر سید احمد حسینی وهمکاران iran j pediatric مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.061 seconds with 948 queries by yektaweb 3531