برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - سیداحمد حسینی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیداحمد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 اپیدیمیولوژی کانسر دکتر سید احمد حسینی و همکاران cancer epidemiology 2018 چکیده مقاله
2 انسفالیت سیتومگالوویروس در یک شیرخوار : تظاهرات ام آر آی : یک تصویر کلینیکی دکتر سید احمد حسینی و همکاران International Journal of clinical & Mede 2017 چکیده مقاله
3 The efficacy of the ketogenic diet in infants and young children with refractory epilepsies using a formula based powder Seyed Ahmad Hosseini Acta Neurol Belg 2017 چکیده مقاله
4 The quality of life in boys with Deuchenne muscular dystrophy Seyed Ahmad Hosseini Neuromuscular disorders 2016 چکیده مقاله
5 Association of IL6 single nucleotide polymorphisms With febrile seizures Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al journal of the Neurological 2014 مقاله کامل
6 Efficacy and Safty of Cinnarizine in the Prophylaxis of Migraine in children: A Double -Blind Placebo-Controlled Randomized Trial Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.a pediatric Neurology 2014 مقاله کامل
7 Diagnosis of an abnormality in brain MRI Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.a iran j pediatric 2014 چکیده مقاله
8 Effect ofAnti-epileptic Drugs on Serum level of IgG Subclasses Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al iran j pediatric 2010 مقاله کامل
9 Effect ofAnti-epileptic Drugs on Serum immunoglobulin level inchildren Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al Acta Neurol 2010 مقاله کامل
10 N-terminal Pro-B-type Natriuretic Peptide and Ventricular Dysfunction in Chidren and Adolescents Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al cardiology in the young 2009 مقاله کامل
11 Prevalence of hepatitis D virus infection in hepatiti b surface antigen-Positiv subgects in Golestanprovince northeast Iran Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.a Microbional Immunol 2008 مقاله کامل
12 فوتوکلینیک دکتر سید احمد حسینی وهمکاران جله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1395 چکیده مقاله
13 انسفالوپاتی حاد نکروزان دوران کودکی : گزارش یک مورد زینب باقری---سیداحمد حسینی--- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1395 مقاله کامل
14 فتوکلینیک سیدمحسن حسینی نژاد---بارانک صفاییان---سیداحمد حسینی--- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1395 مقاله کامل
15 ارتباط پلی مورفیسم نوکلئید منفردIL6با تب وتشنج دکتر سید احمد حسینی وهمکاران journal of the Neurological 1393 چکیده مقاله
16 تاثیر وامنیت سیناریزین در پروفیلاکسی میگرن در کودکان یک دابل رانددر سوکور با کنترل پلاسبو دکتر سید احمد حسینی وهمکاران pediatric Neurology 1393 مقاله کامل
17 تاثیر داروهای ضد صرع روی سطح سرم IgGزیر رده دکتر سید احمد حسینی وهمکاران iran j pediatric 1389 چکیده مقاله
18 تاثیر داروهای ضد صرع روی سطح سرمایمونوگلوبین در بچه ها دکتر سید احمد حسینی وهمکاران Acta Neurol 1389 مقاله کامل
19 ان ترمینال پرو بی تیپ ناتریوتیک پپتاید ودیس فانکشن ونتریکولاردر کوکان ونوجوان دکتر سید احمد حسینی وهمکاران cardiology in the young 1388 مقاله کامل
20 شیوع عفونت ویروس هپاتیت Dدر افراد با انتی ژن HBs مثبت در استان گلستان دکتر سید احمد حسینی وهمکاران Microbional Immunol 1387 مقاله کامل
21 شیوع عفونت هم‌زمان هپاتیت B با هپاتیت C و هپاتیت D در استان گلستان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1386 مقاله کامل
22 شیوع عفونت هپاتیت B در بالغین استان گلستان نفیسه عبدالهی---عباسعلی ---سیما بشارت---حمیدرضا جوشقانی---عبدالوهاب مرادی---خدابردی کلوی---صبا بشارت---علی جباری---محم� مجله اپیدمیولوژی ایران 1384 مقاله کامل
23 تشخیص MRIغیرنرمال مغز دکتر سید احمد حسینی وهمکاران iran j pediatric مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3815