برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر شهریار سمنانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شهریار سمنانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی میزان بقای کوتاه مدت(دو ساله بیماران مبتلا به سرطان مری در استان گلستان گلستان 1383
2 بررسی فراوانی ایمنوهیستو شیمیایی پروتئین P53 در آندوکارسینومای کولورکتال در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر طی سالهای 83-1381 گلستان 1384
3 بررسی میزان موفقیت ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری با درمان چهار دارویی ،امپرازول و آموکسی سیلین در مبتلایان به زخم پیتیک مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان گلستان 1384
4 بررسی شیوع سندرم روده تحریک پذیر و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1384 گلستان 1385
5 بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک بیماری التهابی روده در شهرستان گرگان از ابتدای فروردین ماه 1381 تا پایان اسفند ماه 1382 گلستان 1384
6 تعیین میانگین نیترات ،نیتریت و سختی آب آشامیدنی بر اساس میزان شیوع سرطان های مری و معده در مناطق شهری استان گلستان در سالهای 84-83 گلستان 1385
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 88 queries by YEKTAWEB 3844