برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - قنبر روحی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي قنبر روحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 مديريت خدمات مامائی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان از سال 1379
2 مديريت خدمات پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان از سال 1379
3 مديريت و نظارت بر مراکز بهداشتی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1380
4 اصول کليات خدمات بهداشتی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1382
5 فرآ يند يادگِيری و اصول آموزش به بيمار دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان از سال 1383
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705