برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر سیامک رجائی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سیامک رجائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسي مورد-شاهدي برخي از عوامل خطر زاي سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به مراكز تشخيصي و درماني شهرستان گرگان استاد راهنما گرگان
2 بررسي توزيع نتايج آسيب شناسي در نمونه هاي آپانديس ارسال شده به بخش آسيب شناسي مركز 5 آذر در طول يكسال 1/1/76 تا 30/12/76 استاد راهنما گرگان 76
3 بررسي آسيب شناسي نمونه هاي جراحي تيروئيد در سه سال اخير در مركز آموزشي درماني بيمارستان 5 آذر گرگان استاد راهنما گرگان
4 بررسي ميزان بقاي پنج ساله بيماران كانسر مري در مراجعين به آزمايشگاههاي پاتولوژي شهرستان گرگان از سال 1370 تا 1374 استاد راهنما گرگان 74
5 مقايسه اثر دو نوع آنتي بيوتيكkeflin وClyndamycin دريشگيري از عفونت زخم جراحي استاد راهنما گرگان
6 بررسي تاثير پانسمان بر كاهش ميزان عفونت زخم در اعمال جراحي clean در مراجعين به بيمارستان 5 آذر گرگان استاد راهنما گرگان
7 بررسي عوارض ماه اول پس ازوفاژكتومي در بيماران مبتلا به كانسر مري مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهرستان گرگان در سال 83 – 82 استاد راهنما گرگان 83
8 بررسي حساسيت و ويژگي سونوگرافي توسط كولانژيوگرافي حين عمل در تشخيص سنگ مجراي صفراوي مشترك همراه در بيماران مبتلا به سنگ كيسه صفراوي مراجعه كننده به بيمارستان 5 آذر در سال استاد راهنما گرگان 83
9 بررسي انديكاسيونهاي تيروئيدكتومي در بيماران بستري در بيمارستان 5 آذر گرگان در طي سالهاي 85 – 80 استاد راهنما گرگان 85
10 بررسي توزيع فراواني عوارض تيروئيدكتومي در بيماران تحت عمل تيروئيدكتومي در طي سالهاي 84-1377 در بيمارستان 5 آذر گرگان استاد راهنما گرگان 84
11 بررسي شيوع آسيبهاي داخل شكمي بدنبال تروماي نافذ شكمي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان 5 آذر گرگان از تاريخ 1/1/1381 تا پايان تير ماه 86 ( 31/4/86) استاد راهنما گرگان 86
12 تعيين عملكرد نظام آموزشي از ديدگاه فارغ التحصيلان نيمسال دوم سال تحصيلي 86 – 1385
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3815