برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر سیامک رجائی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سیامک رجائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی مورد- شاهدی برخی از عوامل خطرزای سرطان پستان در بیماران مراجعه کننده به مراکز تشخیص و درمانی شهرستان گرگان دکتر رجائی دانشگاه علوم پزشکی شهرگرگان تکمیل شده 1377
2 بررسی توزیع نتایج آسیب شناسی در نمونه های آپاندیس ارسال شده به بخش آسیب شناسی مرکز پنجم آذر گرگان در طول یکسال 1/1/76 لغایت 30/12/76 تکمیل شده 77
3 بررسی آسیب شناسی نمونه های جراحی تیروئید در سه سال اخیر در مرکز آموزشی درمانبی بیمارستان 5 آذر گرگان تکمیل شده 78
4 بررسی میزان بقای پنج ساله بیماران کانسر مری در مراجعین به آزمایشگاههای پاتولوژی شهرستان گرگان تکمیل شده 79
5 بررسی اثر پانسمان در پیشگیری از عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر تکمیل شده -
6 مقایسه اثر درآنتی بیوتیک کفلین و کلیندامایسین در پیشگیری از عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز آلوده شکم در بیماران مراجعه کنده به مراکز آموزشی درمانی 5 آذر شهرستان گرگان تکمیل شده 82
7 بررسی حساسیت وویژگی سونوگرافی در تشخیص سنگ مجرای ، صفراوی مشترک همراه در بیماران سنگ صفرا در بیمارستان 5 آذر گرگان از سال 81-83 تکمیل شده 83
8 بررسی عوارض حین بستری پس از وفاژکتومی در بیماران مبتلا به کانسر مری مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان از سال 83-1380 تکمیل شده 83
9 بررسی اندیکاسیونهای تیروئیدکتومی در بیماران بستری در بیمارستان 5 آذر گرگان در طی سالهای 80 تا 85 تکمیل شده 86
10 بررسی توزیع فراوانی عوارض تیروئید کتومی در بیماران تحت عمل تیروئید کتومی در طی سالهای 84-1377 در بیمارستان 5 آذر گرگان تکمیل شده 85
11 بررسی شیوع آسیبهای داخل شکمی بدنبال ترومای نافذ شکمی در بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان 5 آذر گرگان از تاریخ 1/1/81 تا 31/4/86 تکمیل شده 86
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3791