برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر سیامک رجائی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سیامک رجائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی رویکرد اعضای هیئت علمی بالینی در ارائه بازخورد به دانشجویان در دانشکده پزشکی گرگان سیامک رجایی-کتایون رحمدل-محمد رضا یوسفی مجله سبز- فصلنامه تخصصی آموزش در علوم پزشکی، اردیبهشت ماه 1388 ویژه نامه خلاصه مقالات دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی،شیراز 88 مقاله کامل
2 تجهیزات پزشکی،آموزش درمانگاهی،دانشجویان پزشکی سیامک رجایی-کتایون رحمدل- اکرم ثناگو-مهسا رمضانی- محمد رضا یوسفی-لیلا جویباری 88 مقاله کامل
3 آموزش درمانگاهی:بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان در واحد درمانی جراحی 88 مقاله کامل
4 بررسی توانمندی اعضای هیئت علمی در کاربرد شیوه های آموزش الکترونیکی 88 مقاله کامل
5 ارزش آسپيراسيون سوزني تيروئيد در افتراق نئوپلاسم هاي فوليكولر تيروئيد دکتر سیامک رجائی مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان – دوره هفتم – شماره 2 – پاييز و زمستان 1386. 86 مقاله کامل
6 مقاله تعيين توزيع فراواني عوارض تيروئيدكتومي در بيمارستان تحت عمل جراحي تيروئيدكتومي در طي سالهاي 1384-1377 در مركز آموزشي و درماني 5 آذر گرگان دکتر سیامک رجائی 4 و 5 بهمن 86 – تهران بيمارستان امام خميني 86 مقاله کامل
7 مقاله تاثير پانسمان بر ميزان عفونت زخم اعمال جراحي تميز دکتر سیامک رجائی دوره هفتم – شماره 2 – پاييز و زمستان 1386. 86 مقاله کامل
8 مقاله تعيين توزيع فراواني انديكاسيونهاي تيروئيدكتومي در بيماران تحت عمل جراحي تيروئيدكتومي دکتر سیامک رجائی 4 و 5 بهمن 86 – تهران – بيمارستان امام خميني 86 مقاله کامل
9 مقاله بررسي آشنايي و كاربرد شبيه سازي رايانه اي در آموزش پزشكي توسط اعضاي هيئت علمي دانشكده پزشكي گرگان دکتر سیامک رجایی- دکتر محمد رضا یوسفی- دکتر فاطمه چراغعلی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد سال پانزدهم – 86 مقاله کامل
10 مقاله بررسي عملكرد نظام آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان از نظر فارغ التحصيلان دکتر سیامک رجایی-محمد رضا قنبری-دکتر موسی کیانی-مسلم حسام-فرزانه افغان نژاد- سید ضیاء عسگری انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد سال پانزدهم – شماره 5 – زمستان 1386. 86 مقاله کامل
11 مقاله بررسي عوامل تاثير گذار در استفاده از شيوه هاي آموزشي الكترونيكي (E-learning ) در آموزش پزشكي از ديدگاه اعضاي هيئت دانشكده پزشكي گرگان دکتر محمد رضا یوسفی-دکتر سیامک رجایی-دکتر محمد جعفر گلعلی پور-دکتر فاطمه چراغعلی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد سال پانزدهم – شماره 5 – زمستان 86 . 86 مقاله کامل
12 بررسی میزان آشنایی و کاربرد صفحات ویدیویی آموزشی موجود در شبکه جهانی وب در آموزش پزشکی توسط اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی گرگان 86 مقاله کامل
13 Urinary retention due to mesenteric cyst : An exteremely unusual presentation of a rare complication . Indian journal of nephrology Dr. siamak rajaei Jan 2008 / vol18 / issue 1 مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3791