برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر وحید خوری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وحید خوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 مدل جديد استفاده از تحليل رايانه اي جهت ارزيابي اثرات ضايعات اختصاصي و دقيق توسط جريان مستقيم در بساط گره دهليزي بطني ايزوله با پرفيوژن كرونري خرگوش دكتر وحيد خوري---دكتر محسن نايب پور---دكتر محمد جعفر گلعلي پور---دكتر فيروزآبادي مجله فيزيولوژي فارماكولوژي مقاله کامل
2 نقش مسير آهسته بعد از سوزاندن مسير سريع گره دهليزي بطني در خواص پايه و وابسته به سرعت گره دهليزي بطني جدا شده خرگوش دكتر وحيد خوري---دكتر محسن نايب پور---دكتر عباس ميرعباسي---منا پورابوك مجله فيزيولوژي فارماكولوژي مقاله کامل
3 بررسي اثرات سوزاندن مسير سريع گره دهليزي بطني بر روي ناحيه پنهان و الگوي رفتاري الكتروفيزيولوژيك گره دهليزي بطني در طول فيبريلاسيون دهليزي دكتر وحيد خوري---دكتر محسن نايب پور---دكتر الناز رخشان مجله فيزيولوژي فارماكولوژي مقاله کامل
4 نقش رسپتورهاي آدرنرژيك در اثرات الكتروفيزيولوژيك عصاره هيدروالكلي بهارنارنج در مدل آزمايشگاهي فيبريلاسيون دهليزي گره دهليزي بطني جدا شده خرگوش دكتر وحيد خوري---دكتر محسن نايب پور---منا پورابوك---سميه فاضلي نژاد مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 88 queries by YEKTAWEB 3840