برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - عین اله ملایی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عین اله ملایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي تأثير اطلاع رساني قبل از عمل جراحي ترميم فتق بر ميزان اضطراب و درد بعد از عمل بيماران بستري در مركز آموزشي درماني 5 آذر گرگان عین اله ملائی دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان تکمیل شده 1379
2 بررسي ميزان رضامندي شغلي پزشكان و پيراپزشكان مراكز آموزشي درماني گرگان ملائی - جعفری دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان تکمیل شده 1375
3 بررسي رابطه سطوح مختلف BMI با عوارض همراه چاقي ملائی -- حسینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان تکمیل شده 1385
4 بررسی میزان رسيركولاسيون فيستول شرياني وريدي و ارتباط آن با برخی عوامل در بيماران همودياليزی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان ملائی - آقاخانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان تکمیل شده 1388
5 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت های مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال1387 ملائی - آسایش دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1389
6 بررسي ميزان آشنايي با راهبردهای مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت تحصيلي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی90-1389 اصلانی کتولی -- ملائی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حال اجرا -
7 بررسی نگرش پرستاران استان گلستان در مورد آموزش به بيمار در سال 1389 عین اله ملائی- عطیه مینا دانشگاه علوم پزشکی گلستان استان گلستان تکمیل شده 1389
8 بررسي تاثيرتركيب پروفايل سديم و اولترافيلتراسيون بر برخي از عوارض شايع حين همودياليز در بیماران دياليزی مراجعه کننده به مركزآموزشي درماني 5 آذر گرگان ملائی - قاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان تکمیل شده 1390
9 بررسی خستگی و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز گرگان در سال 1391 ملائی - رویانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان تکمیل شده 1391
10 بررسی تاثیر کاهش دمای محلول دیالیز بر کیفیت دیالیز بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان ملائی - منتظر دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان در حال اجرا -
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 80 queries by YEKTAWEB 3638