دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خانم حمیرا خدام - کارنامه علمی کامل


khoddamgoums.ac.ir
www.goums.ac.ir
برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک khoddamgoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.goums.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل خانم حمیرا خدام
محل تولد گرگان
تاریخ تولد 1343
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى آموزش پرستاري بهداشت
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم پزشكي ايران
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی كارشناسي ارشد
مربي
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 روزانه دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تهران ایران 1369
2 روزانه دانشگاه علوم پزشكي ايران تهران ایران 1372
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو كميته بهره وري اعضا هيات علمي سال 1383 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
2 استاد مشاور دانشجويان پرستاري سال 1374 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
3 عضو دفتر مشاوره پژوهش معاونت پژوهش دانشگاه به مدت 2 سال (79-1378) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
4 دبير علمی سمينار سراسري مفاهيم پرستاري سال 1382 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
5 عضو افتخاري كميته آموزش بيمارستان طالقاني سال 1381 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
6 عضو هيئت موسس مركز تحقيقات دانشگاه از سال 1384 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
7 عضو شوراي تشويق دانشجويان دانشگاه سال 1380 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
8 عضو كميته بازآموزي دانشكده سال 1376 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
9 عضو شورای بورس دانشگاه سال 1384 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
10 عضو كميته اخلاق در پژوهشی دانشگاه سال 1384 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
11 مسئول پژوهش و كميته تحقيقات دانشجويي 2 سال (1380-1378) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
12 عضو كميته تاليف و ترجمه دانشگاه سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
13 عضو هيات تحريريه دانشکده سال 1376 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
14 عضو شورای پژوهشی دانشکده سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
15 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه سال 1381 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
16 عضو هيات تحريريه مجله دانشگاه از سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
17 مدير گروه آموزش پرستاری اطفال سال 1383 تا کنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
18 مدير پژوهشی دانشگاه سال 1384 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
19 عضو كميته آموزش مداوم دانشكده سال 1383 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
20 عضو كميته آموزش پزشكي جامعه نگر 2 سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
21 مدرس کارگاههای روش تحقيق معاونت پژوهشی دانشگاه از سال 1382 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
22 داور مقالات مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 آشنايي با مباني كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
2 شركت در همايش مفاهيم پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي گرگان دانشكده پرستاري و مامايي گرگان 1381
3 همايش علمي ساليانه انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران 1382
4 گزينش و بررسي طرحهاي پژوهشي جهاد دانشگاه تهران جهاد دانشگاه تهران 1379
5 كنگره پرستاري كودكان سرطاني دانشگاه شهيد بهشتي تهران دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374
6 كنگره سراسري آموزش پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي تهران دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374
7 بازآموزي مراقبتهاي دوران بارداري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
8 همايش آموزشي پرستار و جامعه معاونت درمان گرگان معاونت درمان گرگان 1379
9 کارگاه ارزیابی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
10 KTE دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385
11 سمينار سراسري بررسي مسائل آموزش باليني پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشگاه علوم پزشكي همدان 1374
12 کارگاه برنامه ریزی جامع عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
13 مرور سیستماتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385
14 کارگاه SPSS مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
15 کارگاه مقاله نویسی انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
16 استفاده از منابع الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1385
17 دوره 21 روزه توانمندسازی مربیان شامل آداب استادی، روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته، مقاله نویسی، روش تدریس و ارزشیابی، مشاوره علمی دانشجویان ، اخلاق پزشکی معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1385
18 کارگاه روش تحقیق پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
19 کارگاه مقاله نویسی انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
20 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
21 کارگاه روشهای مؤثر یادگیری دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
22 کارگاه آموزشی آمار کاربردی مقدماتی و نرم افزار SPSS دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
23 ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
24 کارگاه آموزشی طرح درس دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
25 کارگاه روش برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
26 دوره آموزشی 2 ماهه آموزش پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 1382
27 کارگاه پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
28 کارگاه روش تحقیقات کیفی (3) مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 1382
29 کارگاه مهارت تدریس به شیوه سخنرانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
30 کارگاه روش تحقیقات کیفی (2) مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 1382
31 کارگاه روش تحقیقات کیفی (1) مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 1382
32 کارگاه مقاله نویسی فارسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1381
33 کارگاه مبانی کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1381
34 کارگاه گزینش و بررسی طرحهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1379
35 کارگاه پیشرفته طراحی سؤالات چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1379
36 کارگاه بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1379
37 کارگاه نگارش وارائه مقالات پزشکی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1378
38 کارگاه متدولوژی تدریس PBL-PAL دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1378
39 کارگاه بررسی و تدوین الگوهای ارزشیابی کارآموزی های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1378
40 کارگاه روش تحقیق معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1378
41 کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1377
42 کارگاه اصول گزارش نویسی در پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 1377
43 کارگاه متدولوژی تحقیق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1374
44 کارگاه دو روزه آموزش پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1374
45 کارگاه آموزشی برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1373
46 آموزش پژوهشگران و كارشناسان پژوهش مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور 1382
47 شركت در سيمنار بازآموزي هپاتيت بسيج جامعه پزشكي گلستان بسيج جامعه پزشكي گلستان 1382
48 اولين جشنواره علمي بهداشت و خانواده جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي ايران جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي ايران 1383
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي عوامل موثر در بروز عفونتهاي ادراري در اطفال سن مدرسه تکمیل شده 1372
2 بررسي نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به تالاسمي شهرگرگان وخانواده های آنان درخصوص بيماری تکمیل شده 1376
3 بررسي رضايت بيماران بستري در مراكز آموزشي درماني شهرگرگان از خدمات ارائه شده تکمیل شده 1376
4 بررسي سه ساله مسموميت در مراجعين به مركز آموزشي درماني کودکان طالقاني گرگان تکمیل شده 1376
5 بررسي تاثير آموزش مداوم بر كيفيت ثبت گزارشات پرستاري تکمیل شده 1378
6 بررسي تاثير تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در كاهش درد ناشي از تزريق عضلاني در نوزادان ترم سالم تکمیل شده 1379
7 بررسي مهارتهاي طراحي سوال توسط مربيان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان تکمیل شده 1380
8 بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک بیماری Sepsis در 100 نوزاد بستری در مرکز آموزشی درمانی طالقانی و دزیانی گرگان تکمیل شده 1382
9 بررسی میزان کاربرد مهارتهای مدیریت زمان توسط سرپرستاران مراکز درمانی استان گلستان تکمیل شده 1383
10 بررسی اپیدمیولوژیک مشکلات رفتاری کودکان سن مدرسه شهرگرگان تکمیل شده 1383
11 بررسی برخی شاخصهای مقالات منتشرشده در مجلات علوم پزشکی کشور از سال 1362 الی 1384 تکمیل شده 1385
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 تعادل مایعات و الکترولیت ها و اسید- باز انتشارات واقفی 1380 ترجمه
2 پرستاری بیماریهای پوست ، سوختگی و جراحی پلاستیک انتشارات بشری 1376 ترجمه
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 مقایسه مدت مرحله اول زایمان در دو گروه زایمان واژینال و سزارین مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- مهروآبان1384،دوره پانزدهم،شماره 48 1384 چکیده مقاله چکیده مقاله
2 افسردگی در بیماران همودیالیزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- بهاروتابستان1384، دوره هفتم ، شماره 1 1384 چکیده مقاله چکیده مقاله
3 تأثیر دو روش آموزش گروهی و فردی برعملکرد تنظیم خانواده زنان مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- بهاروتابستان1384، دوره هفتم ، شماره 1 1384 چکیده مقاله چکیده مقاله
4 اپیدمیولوژی مسمومیت حاد دراطفال زیر 12 سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی شهرگرگان مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان - بهار وتابستان 1384، دوره سوم، شماره 1 1384 چکیده مقاله چکیده مقاله
5 بررسي رضايت بيماران بستري در مراكز آموزشي درماني شهر گرگان از خدمات ارائه شده و ارتباط آن با برخي عوامل فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي گلستان- بهار 83 –دوره دوم، شماره 1 1383 چکیده مقاله چکیده مقاله
6 مقایسه میزان دفع پروتئین ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئین به کراتی نین در یک نمونه تصادفی در زنان مشکوک به پره اکلامپسی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- پائیز و زمستان 1383، سال ششم،شماره 14 1383 چکیده مقاله چکیده مقاله
7 بررسي اختلال خواب ناشي از نوبت كاري در پرستاران فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي همدان- تابستان 82- سال يازدهم شماره 20 1382 چکیده مقاله چکیده مقاله
8 تاثير تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در کاهش درد نوزاد مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- بهار وتابستان 81 سال چهارم، شماره 9 1381 چکیده مقاله چکیده مقاله
9 تاثير آموزش مداوم بر كيفيت ثبت گزارش های پرستاري مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- پاييزوزمستان 80 سال سوم شماره 8 1380 چکیده مقاله چکیده مقاله
10 بررسي میزان آگاهی و نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به تالاسمي و خانواده های آنان فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي گرگان- سال 76 –سال دوم شماره 4 1376 چکیده مقاله چکیده مقاله
11 پيشگيري و كنترل عفونت سوندفرلي فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي گرگان- پاييز 76 – سال دوم شماره 3 1376 چکیده مقاله چکیده مقاله
12 بررسي عوامل خانوادگي موثر در بروز عفونتهاي ادراری در اطفال زیر 6 سال فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي ايران پاييز 74 شماره 12 1374 چکیده مقاله چکیده مقاله
13 مهارت طراحی سؤال توسط مربیان بالینی پرستاری مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی - پائیز وزمستان 1384، دوره پنجم، شماره 2 چکیده مقاله چکیده مقاله
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 A Patient s' Satisfaction Survey FifTh international conference strategic issues in health care management Department of management university of St Andrews-Scotland,UK 2002 شفاهى
2 Investigation of the effectiveness of a continuing education program on the quality of Nursing reports Seventh international middleeast nuring Conference,Jordan university of sciences &Technology faculty of Nursing 2002 شفاهى
3 بررسی رابطه شیوه های رهبری مدیران پرستاری از دیدگاه پرسنل پرستاری و میزان رضایت شغلی آنان همایش پرستار، ماما و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385 شفاهى
4 مقاله تاثير آموزش مداوم بر كيفيت ثبت گزارش هاي پرستاري همایش سراسری آموزش در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1384 پوسترى
5 بررسي مهارتهاي طراحي سوال مربيان باليني اولین همایش سراسری ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد 1383 پوسترى
6 بررسي تاثير تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی دانشگاه تهران- پانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان 1382 شفاهى
7 بررسي تاثير تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی دانشگاه علوم پزشكي ايران و سومین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران 1382 پوسترى
8 بررسي رضايت بيماران بستري در مراكز آموزشي درماني شهر گرگان از خدمات ارائه شده و ارتباط آن با برخي عوامل پنجمین همایش سراسری دانشكده پرستاري و مامايي همدان 1381 پوسترى
9 بررسي رضايت بيماران بستري در مراكز آموزشي درماني اولين همايش تربيت نيروي انساني در دوره PHD – علوم پزشكي ايران 1379 شفاهى
10 اختلالات خواب ناشی از نوبت کاری پنجمین همایش سراسری دانشکده پرستاری و مامایی همدان شفاهى
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Journal of Diabetes and Its Complications
2 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
3 مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
4 مجله علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
5 مجله پرستاري ايران
6 مجله ي پژوهش پرستاري
برگشت به صفحه کارنامه علمی