دانشگاه علوم پزشکی گلستان
حمیرا خدام - کارنامه علمی کامل


khoddamgoums.ac.ir
www.goums.ac.ir
برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک khoddamgoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.goums.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل حمیرا خدام
محل تولد گرگان
تاریخ تولد 1343
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى پرستاري بهداشت کودک و خانواده
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه بهداشت کودک و خانواده - گروه بهداشت کودک و خانواده - گروه بهداشت کودک و خانواده
درجه علمی دكتراي تخصصي
استاديار
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور ایران
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 MSc in Nursing Iran University of Medical Sciencesl Tehran Iran 1993 18
2 PhD in Nursing Iran University of Medical Sciencesl Tehran Iran 2013 18
3 کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تهران ایران 1369 18
4 BS in Nursing Shahid Beheshti University of Medical Sciencesl Tehran Iran 1990 18
5 کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشكي ايران تهران ایران 1372 18
6 دکترای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ایران 1391 18
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 English very good Not bad
1 انگلیسی بسیار خوب نسبتا خوب
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کمیته ا رتقاء دانشکده پرستاری مامایی1396 تا کنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
2 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوزادان 95-97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
3 مدیر گروه آموزشی پرستاری بهداشت کودک و خانواده 96-96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
4 مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه95 الی 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
5 مدیر پژوهش دانشگاه 92 الی 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
6 مدرس کارگاههای روش تحقيق معاونت پژوهشی دانشگاه از سال 1382 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
7 عضو كميته آموزش مداوم دانشكده پرستاری مامایی سال 1383 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
8 عضو كميته آموزش پزشكي جامعه نگر 2 سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
9 عضو كميته بهره وري اعضا هيات علمي سال 1383 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
10 استاد مشاور دانشجويان پرستاري سال 1374 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
11 عضو دفتر مشاوره پژوهش معاونت پژوهش دانشگاه به مدت 2 سال (79-1378) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
12 دبير علمی سمينار سراسري مفاهيم پرستاري سال 1382 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
13 عضو افتخاري كميته آموزش بيمارستان طالقاني سال 1381 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
14 عضو هيئت موسس مركز تحقيقات دانشگاه از سال 1384 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
15 عضو شوراي تشويق دانشجويان دانشگاه سال 1380 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
16 عضو كميته بازآموزي دانشكده سال 1376 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
17 داور مقالات مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
18 مسئول پژوهش و كميته تحقيقات دانشجويي 2 سال (1380-1378) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
19 عضو كميته اخلاق در پژوهشی دانشگاه سال 1384 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
20 عضو كميته تاليف و ترجمه دانشگاه سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
21 عضو هيات تحريريه مجله توسعه تحقیقات پرستاری مامایی سال 1376 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
22 عضو شورای پژوهشی دانشکده سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
23 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه سال 1381 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
24 عضو هيات تحريريه مجله دانشگاه از سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
25 مدير گروه آموزش پرستاری اطفال سال 1383 تا 1385 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
26 مدير پژوهشی دانشگاه سال 1384الی 1386 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
27 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری مامایی 1394 تا کنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 Knowledge Translation
2 Nursing
3 Systematic Review
4 Child and Family Health Nursing
5 پرستاری
6 ترجمان دانش
7 مرور سیستماتیک
8 بهداشت کودک و خانواده
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 Research Methodology (Basic and Advance) Golestan University of Medical Sciences Golestan University of Medical Sciences
2 Scientific Writing (Basic and Advance) Golestan University of Medical Sciences Golestan University of Medical Sciences
3 Endnote (Basic and Advance) Golestan University of Medical Sciences Golestan University of Medical Sciences
4 Evidence Based Medicine and Nursing Golestan University of Medical Sciences Golestan University of Medical Sciences
5 BioEthics Golestan University of Medical Sciences Golestan University of Medical Sciences
6 Ethics (Research and Publication) Golestan University of Medical Sciences Golestan University of Medical Sciences
7 Search (Basic and Advance) Golestan University of Medical Sciences Golestan University of Medical Sciences
8 روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
9 مقاله نویسی مقدماتی و پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
10 مدیریت منابع (اندنوت) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
11 پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
12 جستجوی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
13 اخلاق حرفه ای پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
14 اخلاق در پژوهش و نگارش مقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
15 اخلاق
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 آشنايي با مباني كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
2 شركت در همايش مفاهيم پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي گرگان دانشكده پرستاري و مامايي گرگان 1381
3 همايش علمي ساليانه انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران 1382
4 گزينش و بررسي طرحهاي پژوهشي جهاد دانشگاه تهران جهاد دانشگاه تهران 1379
5 كنگره پرستاري كودكان سرطاني دانشگاه شهيد بهشتي تهران دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374
6 كنگره سراسري آموزش پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي تهران دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374
7 بازآموزي مراقبتهاي دوران بارداري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
8 همايش آموزشي پرستار و جامعه معاونت درمان گرگان معاونت درمان گرگان 1379
9 کارگاه ارزیابی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
10 KTE دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385
11 سمينار سراسري بررسي مسائل آموزش باليني پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشگاه علوم پزشكي همدان 1374
12 کارگاه برنامه ریزی جامع عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
13 مرور سیستماتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385
14 کارگاه SPSS مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
15 کارگاه مقاله نویسی انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
16 استفاده از منابع الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1385
17 دوره 21 روزه توانمندسازی مربیان شامل آداب استادی، روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته، مقاله نویسی، روش تدریس و ارزشیابی، مشاوره علمی دانشجویان ، اخلاق پزشکی معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1385
18 کارگاه روش تحقیق پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
19 کارگاه مقاله نویسی انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
20 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
21 کارگاه روشهای مؤثر یادگیری دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
22 کارگاه آموزشی آمار کاربردی مقدماتی و نرم افزار SPSS دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
23 ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
24 کارگاه آموزشی طرح درس دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
25 کارگاه روش برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
26 دوره آموزشی 2 ماهه آموزش پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 1382
27 کارگاه پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
28 کارگاه روش تحقیقات کیفی (3) مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 1382
29 کارگاه مهارت تدریس به شیوه سخنرانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
30 کارگاه روش تحقیقات کیفی (2) مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 1382
31 کارگاه روش تحقیقات کیفی (1) مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 1382
32 کارگاه مقاله نویسی فارسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1381
33 کارگاه مبانی کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1381
34 کارگاه گزینش و بررسی طرحهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1379
35 کارگاه پیشرفته طراحی سؤالات چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1379
36 کارگاه بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1379
37 کارگاه نگارش وارائه مقالات پزشکی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1378
38 کارگاه متدولوژی تدریس PBL-PAL دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1378
39 کارگاه بررسی و تدوین الگوهای ارزشیابی کارآموزی های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1378
40 کارگاه روش تحقیق معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1378
41 کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1377
42 کارگاه اصول گزارش نویسی در پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 1377
43 کارگاه متدولوژی تحقیق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1374
44 کارگاه دو روزه آموزش پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1374
45 کارگاه آموزشی برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1373
46 آموزش پژوهشگران و كارشناسان پژوهش مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور 1382
47 شركت در سيمنار بازآموزي هپاتيت بسيج جامعه پزشكي گلستان بسيج جامعه پزشكي گلستان 1382
48 اولين جشنواره علمي بهداشت و خانواده جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي ايران جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي ايران 1383
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي عوامل موثر در بروز عفونتهاي ادراري در اطفال سن مدرسه تکمیل شده 1372
2 بررسي نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به تالاسمي شهرگرگان وخانواده های آنان درخصوص بيماری تکمیل شده 1376
3 بررسي رضايت بيماران بستري در مراكز آموزشي درماني شهرگرگان از خدمات ارائه شده تکمیل شده 1376
4 بررسي سه ساله مسموميت در مراجعين به مركز آموزشي درماني کودکان طالقاني گرگان تکمیل شده 1376
5 بررسي تاثير آموزش مداوم بر كيفيت ثبت گزارشات پرستاري تکمیل شده 1378
6 بررسي تاثير تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در كاهش درد ناشي از تزريق عضلاني در نوزادان ترم سالم تکمیل شده 1379
7 بررسي مهارتهاي طراحي سوال توسط مربيان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان تکمیل شده 1380
8 بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک بیماری Sepsis در 100 نوزاد بستری در مرکز آموزشی درمانی طالقانی و دزیانی گرگان تکمیل شده 1382
9 بررسی میزان کاربرد مهارتهای مدیریت زمان توسط سرپرستاران مراکز درمانی استان گلستان تکمیل شده 1383
10 بررسی اپیدمیولوژیک مشکلات رفتاری کودکان سن مدرسه شهرگرگان تکمیل شده 1383
11 بررسی برخی شاخصهای مقالات منتشرشده در مجلات علوم پزشکی کشور از سال 1362 الی 1384 تکمیل شده 1385
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 طراحی و راهبری پژوهش در سیستم‌های سلامت: تدوین پروپوزال و کار میدانی حسن جولایی، حمیرا خدام، مانوش مهرابی، محمدرضا هنرور رادنگار قم 1394 یک بار ترجمه
2 کمک های اولیه برای پرستاران، یک راهنمای بالینی شهره کلاگری، محبوبه قربانی، حمیرا خدام پیک ریحان 1389 یک بار ترجمه
3 تعادل مایعات و الکترولیت ها و اسید- باز حمیرا خدام،مریم شقایی فلاح انتشارات واقفی 1380 ترجمه
4 پرستاری بیماریهای پوست ، سوختگی و جراحی پلاستیک حمیرا خدام انتشارات بشری 1376 ترجمه
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Effect of life style modification on adherence to diet and hypertension in hypertensive patients Mirkarimi, A---Khoddam, H---Vakili, MA---Sadeghi, MB---Modanloo, M--- Koomesh 2018 مقاله کامل مقاله کامل
2 Effect of Intermittent Normal Saline Bolus during Hemodialysis on Adequacy of Dialysis Shirashiani, Mitra---Roshandel, Gholamreza---Mollaei, Einollah---Khoddam, Homeira--- Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2018 مقاله کامل مقاله کامل
3 Studying the power of the integrative weaning index in predicting the success rate of the spontaneous breathing trial in patients under mechanical ventilation Ebrahimabadi, Sahar---Moghadam, Ahmad Bagheri---Vakili, Mohammadali---Modanloo, Mahnaz---Khoddam, Homeira--- Indian journal of critical care medicine: peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine 2017 مقاله کامل مقاله کامل
4 Relationship between malnutritional and serum level of Iron, Zinc, Calcium and Magnesium in 6-36 months hospitalized children. Ariannejad, S---Mohammadian, S---Khoddam, H---Yasrebi, K--- Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2016 مقاله کامل مقاله کامل
5 Assessment of Dietary Adherence in Hypertensive Patients Referred to Shahid Sayyad Shirazi Teaching Hospital in Gorgan Mirkarimi, Atharalsadat---Khoddam, Homeira---Vakili, Mohammad Ali---Sadeghi, Mohammad Bagher---Modanloo, Mahnaz--- Journal of Research Development in Nursing & Midwifery 2016 مقاله کامل مقاله کامل
6 Knowledge translation in health care: a concept analysis Mehrdad, Neda---Peyrovi, Hamid---Kitson, Alison L---Schultz, Timothy J---Athlin, Asa Muntlin--- Medical journal of the Islamic Republic of Iran 2014 مقاله کامل مقاله کامل
7 Clarification of knowledge translation in health system Rafii, F---Parvizy, S---Mehrdad, N---Peyrovi, H---Khoddam, H--- 2012 مقاله کامل مقاله کامل
8 Effectiveness of oral sucrose on pain severity in term newborn undergoing heel prick Khoddam, H---SABZI, S--- 2011 مقاله کامل مقاله کامل
9 Effect of station training method on students’ cardiopulmonary resuscitation activi Abdollahi A. A., Yazdi Kh, Hosseini S. A., Khoddam H.--- Iranian Journal of Critical Care Nursing 2010 مقاله کامل مقاله کامل
10 The assessment of patients satisfaction of hospital emergency departments-Golestan, Iran Khoddam, H--- Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2010 مقاله کامل مقاله کامل
11 The Effect of problem-based learning on nursing students' learning level Modanloo, Masome---Khoddam, Homeira---Kolagaree, Shohre---Bastani, Farideh---Parvizi, Sorur---Abdollahi, Habib--- Strides in Development of Medical Education 2010 مقاله کامل مقاله کامل
12 Concept analysis of knowledge translation Khoddam, H---Rafee, F---Parvizy, S--- International Journal of Evidence-Based Healthcare 2010 مقاله کامل مقاله کامل
13 Quality of published medical articles in approved Medical Journals by Islamic Republic of Iran Committee of Medical Journal (1983-2005). Alaedini, F---Khoddam, H---Bajestani, MRK---Koshan, F---Etemadi, A---Keshtkar, AA--- Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2010 مقاله کامل مقاله کامل
14 Related factors of obesity and overweight among secondary school girls (Gorgan-Iran) Mohammadian, SAKINEH---Khoddam, H---Kaveh, MAHYA--- J Gorgan Univ Med Sci 2010 مقاله کامل مقاله کامل
15 An Etiologic Evaluation of Children with Khoddam, Homeira--- J. Med. Sci 2007 مقاله کامل مقاله کامل
16 An etiologic evaluation of children with short stature in Gorgan (Northeast Iran), 2005 eira Khoddam, Horn---Mohammadian, S---Khoddam, ZH--- J. Med. Sci 2007 مقاله کامل مقاله کامل
17 JMS (ISSN 1682-4474) is an International, peer-reviewed scientific journal that publishes Khoddam, Homeira--- J. Med. Sci 2007 مقاله کامل مقاله کامل
18 An etiologic evaluation of children with short stature in Gorgan (Northeast Iran) Mohammadian, S. Khoddam, H.--- Journal of Medical Sciences 2005 مقاله کامل مقاله کامل
19 تأثیر آموزش به شیوه مبتنی برحل مسئله بر سطوح یادگیری دانشجویان پرستاری معصومه مدانلو---حمیرا خدام---شهره کلاگری---فریده باستانی---سرور پرویزی---حبیب عبداللهی--- گام‌های توسعه در آموزش پزشکی 1389 مقاله کامل مقاله کامل
20 رابطه بین شیوه‌های رهبری مدیران پرستاری و میزان رضایت شغلی پرستاران شهره کلاگری---حمیرا خدام--- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1386 مقاله کامل مقاله کامل
21 مقایسه مدت مرحله اول زایمان در دو گروه زایمان واژینال و سزارین مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- مهروآبان1384،دوره پانزدهم،شماره 48 1384 چکیده مقاله چکیده مقاله
22 افسردگی در بیماران همودیالیزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- بهاروتابستان1384، دوره هفتم ، شماره 1 1384 چکیده مقاله چکیده مقاله
23 تأثیر دو روش آموزش گروهی و فردی برعملکرد تنظیم خانواده زنان مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- بهاروتابستان1384، دوره هفتم ، شماره 1 1384 چکیده مقاله چکیده مقاله
24 اپیدمیولوژی مسمومیت حاد دراطفال زیر 12 سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی شهرگرگان مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان - بهار وتابستان 1384، دوره سوم، شماره 1 1384 چکیده مقاله چکیده مقاله
25 مهارت‌های طراحی سؤال توسط مربیان بالینی پرستاری حمیرا خدام---لیلا جویباری---اکرم ثناگو--- مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1384 مقاله کامل مقاله کامل
26 بررسي رضايت بيماران بستري در مراكز آموزشي درماني شهر گرگان از خدمات ارائه شده و ارتباط آن با برخي عوامل فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي گلستان- بهار 83 –دوره دوم، شماره 1 1383 چکیده مقاله چکیده مقاله
27 مقایسه میزان دفع پروتئین ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئین به کراتی نین در یک نمونه تصادفی در زنان مشکوک به پره اکلامپسی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- پائیز و زمستان 1383، سال ششم،شماره 14 1383 چکیده مقاله چکیده مقاله
28 بررسي اختلال خواب ناشي از نوبت كاري در پرستاران فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي همدان- تابستان 82- سال يازدهم شماره 20 1382 چکیده مقاله چکیده مقاله
29 تاثير تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در کاهش درد نوزاد مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- بهار وتابستان 81 سال چهارم، شماره 9 1381 چکیده مقاله چکیده مقاله
30 تاثير آموزش مداوم بر كيفيت ثبت گزارش های پرستاري مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- پاييزوزمستان 80 سال سوم شماره 8 1380 چکیده مقاله چکیده مقاله
31 بررسي میزان آگاهی و نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به تالاسمي و خانواده های آنان فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي گرگان- سال 76 –سال دوم شماره 4 1376 چکیده مقاله چکیده مقاله
32 پيشگيري و كنترل عفونت سوندفرلي فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي گرگان- پاييز 76 – سال دوم شماره 3 1376 چکیده مقاله چکیده مقاله
33 بررسي عوامل خانوادگي موثر در بروز عفونتهاي ادراری در اطفال زیر 6 سال فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي ايران پاييز 74 شماره 12 1374 چکیده مقاله چکیده مقاله
34 مهارت طراحی سؤال توسط مربیان بالینی پرستاری مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی - پائیز وزمستان 1384، دوره پنجم، شماره 2 چکیده مقاله چکیده مقاله
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 A Patient s' Satisfaction Survey FifTh international conference strategic issues in health care management Department of management university of St Andrews-Scotland,UK 2002 شفاهى
2 Investigation of the effectiveness of a continuing education program on the quality of Nursing reports Seventh international middleeast nuring Conference,Jordan university of sciences &Technology faculty of Nursing 2002 شفاهى
3 بررسی رابطه شیوه های رهبری مدیران پرستاری از دیدگاه پرسنل پرستاری و میزان رضایت شغلی آنان همایش پرستار، ماما و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385 شفاهى
4 مقاله تاثير آموزش مداوم بر كيفيت ثبت گزارش هاي پرستاري همایش سراسری آموزش در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1384 پوسترى
5 بررسي مهارتهاي طراحي سوال مربيان باليني اولین همایش سراسری ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد 1383 پوسترى
6 بررسي تاثير تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی دانشگاه تهران- پانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان 1382 شفاهى
7 بررسي تاثير تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی دانشگاه علوم پزشكي ايران و سومین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران 1382 پوسترى
8 بررسي رضايت بيماران بستري در مراكز آموزشي درماني شهر گرگان از خدمات ارائه شده و ارتباط آن با برخي عوامل پنجمین همایش سراسری دانشكده پرستاري و مامايي همدان 1381 پوسترى
9 بررسي رضايت بيماران بستري در مراكز آموزشي درماني اولين همايش تربيت نيروي انساني در دوره PHD – علوم پزشكي ايران 1379 شفاهى
10 اختلالات خواب ناشی از نوبت کاری پنجمین همایش سراسری دانشکده پرستاری و مامایی همدان شفاهى
عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Journal Gorgan University of Medical Sciences Editorial Board
2 Jorjani Biomedicine Journal Editorial Board
3 Journal of Research Development in Nursing & Midwifery Editorial Board
4 مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان عضوهیات تحریریه
5 Jorjani Biomedicine Journal عضوهیات تحریریه
6 Journal of Research Development in Nursing & Midwifery عضوهیات تحریریه
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Journal of Diabetes and Its Complications
2 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
3 مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
4 مجله علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
5 مجله پرستاري ايران
6 مجله ي پژوهش پرستاري
برگشت به صفحه کارنامه علمی