برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - حمیرا خدام ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حمیرا خدام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 آشنايي با مباني كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
2 شركت در همايش مفاهيم پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي گرگان دانشكده پرستاري و مامايي گرگان 1381
3 همايش علمي ساليانه انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران 1382
4 گزينش و بررسي طرحهاي پژوهشي جهاد دانشگاه تهران جهاد دانشگاه تهران 1379
5 كنگره پرستاري كودكان سرطاني دانشگاه شهيد بهشتي تهران دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374
6 كنگره سراسري آموزش پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي تهران دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374
7 بازآموزي مراقبتهاي دوران بارداري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
8 همايش آموزشي پرستار و جامعه معاونت درمان گرگان معاونت درمان گرگان 1379
9 کارگاه ارزیابی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
10 KTE دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385
11 سمينار سراسري بررسي مسائل آموزش باليني پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشگاه علوم پزشكي همدان 1374
12 کارگاه برنامه ریزی جامع عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
13 مرور سیستماتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385
14 کارگاه SPSS مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
15 کارگاه مقاله نویسی انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
16 استفاده از منابع الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1385
17 دوره 21 روزه توانمندسازی مربیان شامل آداب استادی، روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته، مقاله نویسی، روش تدریس و ارزشیابی، مشاوره علمی دانشجویان ، اخلاق پزشکی معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1385
18 کارگاه روش تحقیق پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
19 کارگاه مقاله نویسی انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
20 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
21 کارگاه روشهای مؤثر یادگیری دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
22 کارگاه آموزشی آمار کاربردی مقدماتی و نرم افزار SPSS دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
23 ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
24 کارگاه آموزشی طرح درس دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
25 کارگاه روش برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
26 دوره آموزشی 2 ماهه آموزش پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 1382
27 کارگاه پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
28 کارگاه روش تحقیقات کیفی (3) مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 1382
29 کارگاه مهارت تدریس به شیوه سخنرانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
30 کارگاه روش تحقیقات کیفی (2) مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 1382
31 کارگاه روش تحقیقات کیفی (1) مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 1382
32 کارگاه مقاله نویسی فارسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1381
33 کارگاه مبانی کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1381
34 کارگاه گزینش و بررسی طرحهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1379
35 کارگاه پیشرفته طراحی سؤالات چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1379
36 کارگاه بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1379
37 کارگاه نگارش وارائه مقالات پزشکی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1378
38 کارگاه متدولوژی تدریس PBL-PAL دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1378
39 کارگاه بررسی و تدوین الگوهای ارزشیابی کارآموزی های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1378
40 کارگاه روش تحقیق معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1378
41 کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1377
42 کارگاه اصول گزارش نویسی در پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 1377
43 کارگاه متدولوژی تحقیق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1374
44 کارگاه دو روزه آموزش پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1374
45 کارگاه آموزشی برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1373
46 آموزش پژوهشگران و كارشناسان پژوهش مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور 1382
47 شركت در سيمنار بازآموزي هپاتيت بسيج جامعه پزشكي گلستان بسيج جامعه پزشكي گلستان 1382
48 اولين جشنواره علمي بهداشت و خانواده جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي ايران جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي ايران 1383
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3791