برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - حمیرا خدام ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم حمیرا خدام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو كميته بهره وري اعضا هيات علمي سال 1383 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
2 استاد مشاور دانشجويان پرستاري سال 1374 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
3 عضو دفتر مشاوره پژوهش معاونت پژوهش دانشگاه به مدت 2 سال (79-1378) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
4 دبير علمی سمينار سراسري مفاهيم پرستاري سال 1382 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
5 عضو افتخاري كميته آموزش بيمارستان طالقاني سال 1381 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
6 عضو هيئت موسس مركز تحقيقات دانشگاه از سال 1384 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
7 عضو شوراي تشويق دانشجويان دانشگاه سال 1380 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
8 عضو كميته بازآموزي دانشكده سال 1376 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
9 عضو شورای بورس دانشگاه سال 1384 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
10 عضو كميته اخلاق در پژوهشی دانشگاه سال 1384 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
11 مسئول پژوهش و كميته تحقيقات دانشجويي 2 سال (1380-1378) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
12 عضو كميته تاليف و ترجمه دانشگاه سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
13 عضو هيات تحريريه دانشکده سال 1376 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
14 عضو شورای پژوهشی دانشکده سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
15 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه سال 1381 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
16 عضو هيات تحريريه مجله دانشگاه از سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
17 مدير گروه آموزش پرستاری اطفال سال 1383 تا کنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
18 مدير پژوهشی دانشگاه سال 1384 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
19 عضو كميته آموزش مداوم دانشكده سال 1383 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
20 عضو كميته آموزش پزشكي جامعه نگر 2 سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
21 مدرس کارگاههای روش تحقيق معاونت پژوهشی دانشگاه از سال 1382 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
22 داور مقالات مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3755