برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - حمیرا خدام ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حمیرا خدام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کمیته ا رتقاء دانشکده پرستاری مامایی1396 تا کنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
2 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوزادان 95-97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
3 مدیر گروه آموزشی پرستاری بهداشت کودک و خانواده 96-96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
4 مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه95 الی 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
5 مدیر پژوهش دانشگاه 92 الی 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
6 مدرس کارگاههای روش تحقيق معاونت پژوهشی دانشگاه از سال 1382 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
7 عضو كميته آموزش مداوم دانشكده پرستاری مامایی سال 1383 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
8 عضو كميته آموزش پزشكي جامعه نگر 2 سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
9 عضو كميته بهره وري اعضا هيات علمي سال 1383 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
10 استاد مشاور دانشجويان پرستاري سال 1374 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
11 عضو دفتر مشاوره پژوهش معاونت پژوهش دانشگاه به مدت 2 سال (79-1378) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
12 دبير علمی سمينار سراسري مفاهيم پرستاري سال 1382 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
13 عضو افتخاري كميته آموزش بيمارستان طالقاني سال 1381 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
14 عضو هيئت موسس مركز تحقيقات دانشگاه از سال 1384 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
15 عضو شوراي تشويق دانشجويان دانشگاه سال 1380 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
16 عضو كميته بازآموزي دانشكده سال 1376 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
17 داور مقالات مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
18 مسئول پژوهش و كميته تحقيقات دانشجويي 2 سال (1380-1378) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
19 عضو كميته اخلاق در پژوهشی دانشگاه سال 1384 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
20 عضو كميته تاليف و ترجمه دانشگاه سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
21 عضو هيات تحريريه مجله توسعه تحقیقات پرستاری مامایی سال 1376 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
22 عضو شورای پژوهشی دانشکده سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
23 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه سال 1381 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
24 عضو هيات تحريريه مجله دانشگاه از سال 1378 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
25 مدير گروه آموزش پرستاری اطفال سال 1383 تا 1385 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
26 مدير پژوهشی دانشگاه سال 1384الی 1386 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
27 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری مامایی 1394 تا کنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گلستان
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3791