برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - حمیرا خدام ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم حمیرا خدام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 مقایسه مدت مرحله اول زایمان در دو گروه زایمان واژینال و سزارین مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- مهروآبان1384،دوره پانزدهم،شماره 48 1384 چکیده مقاله
2 افسردگی در بیماران همودیالیزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- بهاروتابستان1384، دوره هفتم ، شماره 1 1384 چکیده مقاله
3 تأثیر دو روش آموزش گروهی و فردی برعملکرد تنظیم خانواده زنان مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- بهاروتابستان1384، دوره هفتم ، شماره 1 1384 چکیده مقاله
4 اپیدمیولوژی مسمومیت حاد دراطفال زیر 12 سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی شهرگرگان مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان - بهار وتابستان 1384، دوره سوم، شماره 1 1384 چکیده مقاله
5 بررسي رضايت بيماران بستري در مراكز آموزشي درماني شهر گرگان از خدمات ارائه شده و ارتباط آن با برخي عوامل فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي گلستان- بهار 83 –دوره دوم، شماره 1 1383 چکیده مقاله
6 مقایسه میزان دفع پروتئین ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئین به کراتی نین در یک نمونه تصادفی در زنان مشکوک به پره اکلامپسی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- پائیز و زمستان 1383، سال ششم،شماره 14 1383 چکیده مقاله
7 بررسي اختلال خواب ناشي از نوبت كاري در پرستاران فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي همدان- تابستان 82- سال يازدهم شماره 20 1382 چکیده مقاله
8 تاثير تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در کاهش درد نوزاد مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- بهار وتابستان 81 سال چهارم، شماره 9 1381 چکیده مقاله
9 تاثير آموزش مداوم بر كيفيت ثبت گزارش های پرستاري مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- پاييزوزمستان 80 سال سوم شماره 8 1380 چکیده مقاله
10 بررسي میزان آگاهی و نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به تالاسمي و خانواده های آنان فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي گرگان- سال 76 –سال دوم شماره 4 1376 چکیده مقاله
11 پيشگيري و كنترل عفونت سوندفرلي فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي گرگان- پاييز 76 – سال دوم شماره 3 1376 چکیده مقاله
12 بررسي عوامل خانوادگي موثر در بروز عفونتهاي ادراری در اطفال زیر 6 سال فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي ايران پاييز 74 شماره 12 1374 چکیده مقاله
13 مهارت طراحی سؤال توسط مربیان بالینی پرستاری مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی - پائیز وزمستان 1384، دوره پنجم، شماره 2 چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705