برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر کامران حیدری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کامران حیدری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 اثر تنظیمی فاکتور تحریک کننده کلنی گرانولوسیت اگزوژن بر بیان ژن OCT-4 در تخمک MII و موفقیت لانه گزینی رویان های حاصل از آمیزش در موش سوری نژاد NMRI فرناز گلشن گروه علوم تشریحی، داشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1395
2 بررسی اثر کاندیشن مدیوم حاصل از کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی استخوان بر میزان لقاح، تکوین رویان و بیان ژن OCT-4 در رویان های 8 سلولی موش سوری نژاد NMRI علیرضا عزیزی گروه علوم تشریحی، داشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1392
3 جداسازی، کشت و شناسایی سلولهای بنیادی عصبی مغز تاسماهی ایرانی حدیثه کشیری دانشکده شیلات،دانشگاه علوم کشاورزی 1392
4 تاثیر استرادیول و eCG بر میزان زونا پلوسیدا در تخمک موش سوری معصومه محمد زاده گروه علوم تشریحی، داشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1392
5 تاثیر گنادوتروپین منوپوزال انسانی و استرادیول بر میزان بیان ژن E-cadherin و B-catenin در رویانهای مرحله بلاستوسیست موش پس از IVF حاصل از تحریک تخمدان منیره عامریون گروه علوم تشریحی، داشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1391
6 بررسی میزان تکوین رویانهای موش سوری حاصل از لقاح آزمایشگاهی تخمکهای بالغ بدست آمده از تحریک تخمدان با استفاده از ترکیب Recombinant Follicle stimulating hormone و استرادیول والرات شادان نوید گروه علوم تشریحی، داشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1390
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3815