برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر کامران حیدری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کامران حیدری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 علوم تشریح 1 دندانپزشکی پردیس خود گردان
2 علوم تشریح 1 دندانپزشکی پردیس خود گردان
3 بافت شناسی رشته پزشکی پردیس خود گردان
4 آناتومی اندام رشته پزشکی پردیس خود گردان
5 جنین شناسی رشته پزشکی پردیس خود گردان
6 جنین شناسی رشته پزشکی دانشکده پزشکی
7 کار با حیوانات آزمایشگاهی رشته کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشکده پزشکی
8 تکنیک های میکرو آناتومی رشته کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشکده پزشکی
9 آناتومی سر و گردن رشته کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشکده پزشکی
10 بافت شناسی رشته کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشکده پزشکی
11 آناتومی اندام رشته کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشکده پزشکی
12 آناتومی تنه رشته کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشکده پزشکی
13 جنین شناسی اختصاصی رشته کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشکده پزشکی
14 جنین شناسی عمومی رشته کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشکده پزشکی
15 علوم تشریح 1 دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی
16 علوم تشریح 1 دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی
17 بافت شناسی رشته پزشکی دانشکده پزشکی
18 آناتومی اندام رشته پزشکی دانشکده پزشکی
19 آناتومی تنه رشته پزشکی دانشکده پزشکی
20 جنین شناسی رشته پزشکی دانشکده پزشکی
21 آناتومی سروگردن رشته پزشکی دانشکده پزشکی
22 علوم تشریح 3 دندانپزشکی پردیس خود گردان
23 علومتشریح 3 دندانپزشکی پردیس خود گردان
24 آناتومی تنه رشته پزشکی برای دانشجویان خارجی (به زبان انگلیسی) پردیس خود گردان
25 آناتومی اندام رشته پزشکی برای دانشجویان خارجی (به زبان انگلیسی) پردیس خود گردان
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 88 queries by YEKTAWEB 3844