برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر کامران حیدری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کامران حیدری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 1396
2 مدیر گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 1394 1396
3 Academic Faculty member, Department of Anatomy Golestan University of Medical Sciences 1999
4 Deputy Director for Research, Medical Molecular and Cellular Research Center Golestan University of Medical Sciences 2008
5 Deputy Director for Research, Faculty of Medicine Golestan University of Medical Sciences 2010 2013
6 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 1396
7 سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 1392
8 سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 1389
9 Deputy Director for Education & Research, Faculty of Advancedl Technologies in Medicine Golestan University of Medical Sciences 2013 2013
10 Head of Anatomy Department Golestan University of Medical Sciences 2015 2017
11 Head of Anatomy Department Golestan University of Medical Sciences 2017
12 Director of Graduate Studies Golestan University of Medical Sciences 2017
13 هیات علمی گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 1378
14 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 1387
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3764