برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر سید مهران حسینی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید مهران حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مشاور علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386
2 مدیر گروه فیزیولوژی علوم پزشکی گلستان 1388 1396
3 سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی علوم پزشکی گلستان 1388 1389
4 سرپرست معاونت آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی علوم پزشکی گلستان 1388 1392
5 سرپرست دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی علوم پزشکی گلستان 1390
6 Administrator of Research Affairs and Student Research Committee, School of Medicine GOUMS 2006 2009
7 Head of the Department of Physiology GOUMS 2009 2017
8 Scientific advisor to the EDC GOUMS 2007
9 Vice –Dean in Research Affairs of the Medical School GOUMS 2009 2010
10 Head of the School of New Technologies in Medical Sciences GOUMS 2011
11 Vice-Dean in Graduate Studies Affairs of the Medical School GOUMS 2009 2013
12 مسئول امور پژوهش و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی علوم پزشکی گلستان 1385 1388
13 عضو کمیته تدوین سرفصل رشته کارشناسی ارشد علوم اعصاب علوم پزشکی گلستان 1385
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3815