برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - سید عابدین حسینی پائین کولائی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید عابدین حسینی پائین کولائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون آموزشي ، پژوهشي و دانشجويي دانشكده پرستاری ومامائی(4 سال) دانشكده پرستاری ومامائی 1373 1377
2 مدير امور آموزشي دانشگاه در دو مقطع زماني يكساله(جمعا به مدت دو سال)
3 سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1377 تا آذر 1385(5/7 سال) دانشكده پرستاری ومامائی 1377 1385
4 -مدير گروه آموزشي پرستاري داخلي و جراحي (شش سال) -مدير گروه آموزشي پرستاري داخلي و جراحي (شش سال) 1374 1380
5 عضو شوراي دانشگاه (11 سال) دانشگاه علوم پزشکی 1374 1385
6 عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه و دانشكده تا آذر 1385(11 سال) دانشگاه علوم پزشکی 1374 1385
7 -عضو هيات تحريريه مجله دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی (سه سال)
8 عضو كميسيون موارد خاص در دانشگاه(8 سال) دانشگاه علوم پزشکی(8سال)
9 جانشين معاون آموزشي ، پژوهشي و دانشچويي دانشگاه -83(سه ماه) دانشگاه علوم پزشکی(سه ماه)
10 عضو شوراي فرهنگي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی 1383
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3701