برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - سید عابدین حسینی پائین کولائی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید عابدین حسینی پائین کولائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 ارتباط بین توانائی عملکردی بیماران مبتلا به نارسائی قلبی وکیفیت زندگی فصلنامه طب جنوب 1389 مقاله کامل
2 مشخصات دموگرافیک در بیش از 5000مراجعه کننده به مر کزآنزیوگرافی کوثر مجله علوم پزشکی گرگان 1389 مقاله کامل
3 تاثیر شیوه آموزش ایستگاهی بر عملکرد احیائ قلبی ریوی دانشجویان مجله پرستاری مراقبت ویزه دانشگاه علوم پزشكي 1389 مقاله کامل
4 رابطه شاخص توده بدنی با عوارض همراه چاقی در شهر گرگان1387 مجله پرستاری مراقبت ویزه دانشگاه علوم پزشكي 1389 مقاله کامل
5 ضایعات عروق کرونری وبرخی عوامل مرتبط در بیش از 5000 مراجعه کننده به مرکز آنژیوگرافی کوثر(استان گلستان) 1388-1386 مجله علمی –پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان(در دست داوری نهائی) 1389 مقاله کامل
6 ارتباط بین زمان مصرف شده برای مراقبت ورضایت بیماران بخش داخلی بیمارستان پنجم آذر پیام آور بهداشت،پیراپزشکی ،تهران 1389 مقاله کامل
7 مهارت های مطالعه و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی دانشجویان فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم(پذیرش شده 1389 مقاله کامل
8 مقایسه رشد جسمی کودکان ترکمن وغیر ترکمن در روستاهای شهرستان گرگان مجله علوم پزشکی گرگان 1388 مقاله کامل
9 بررسی وضعیت روند تحصیلی در فارغ التحصیلان پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی گرگان مجله علمی دانشکده پرستاری ومامائی 1388 مقاله کامل
10 تاثیر آزمو نهای مداوم از نوع بسته بر میزان یادگیری زبان مجله علمی دانشکده پرستاری ومامائی 1388 مقاله کامل
11 انگیزه تحصیلی و رابطه آن با برخی عوامل در دانشجویان استان گلستان مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمان 1386 ارتباط كوتاه
12 مقایسه اثرات گندزدائی محلول هالامید و گلوتارآلدئید مجله علمی دانشکده پرستاری ومامائی 1386 مقاله کامل
13 توزیع فراوانی چاقی و نسبت دور کمر به باسن در جامعه شهری استان گلستان طی سال 1384 مجله علمی دانشکده پرستاری ومامائی 1385 مقاله کامل
14 تاثیر موسیقی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک بیماران قبل از جراحی حسین رحمانی با قنبر روحی ........با سید عابدین حسینی مجله دانشكده پرستاري 1385 چکیده مقاله
15 اپید میو ژی پر فشاری خون در جامعه شهری گرگان علی ابر عبداللهی با ......وسید عابدین حسینی مجله علوم پزشكي گرگان 1385 چکیده مقاله
16 مقایسه اثرات گندزدائی محلول هالامید و دکونکس 53 پلاس غلامرضا محمودی ،سید عابدین حسینی باهمکاران مجله دانشكده پرستاري 1384 چکیده مقاله
17 بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد آرايشگران زن و مرد گرگان در خصوص بيماري هپاتيت B غلامرضا محمودی ،سید عابدین حسینی باهمکاران مجله دانشكده پرستاري 1383 چکیده مقاله
18 بررسي تاثير تماس پوست مادر با پوست نوزاد در كاهش درد عضلاني ناشي از تزريق ويتامين K در نوزادان حمیرا خدام وسید عابدین حسینی مجله علوم پزشكي گرگان 1381 چکیده مقاله
19 بررسي آمار عوامل خطر ساز در بروز سكته مغزي سید عابدین حسینی با دکتر حمید رضا بذر افشان با همکاران مجله علوم پزشكي گرگان 1380 چکیده مقاله
20 بررسي آگاهي نگرش و عملكرد آرايشگران زن و مرد گرگان در خصوص بيماري ايدز غلامرضا محمودی ،سید عابدین حسینی باهمکاران مجله علوم پزشكي گرگان 1379 چکیده مقاله
21 مقايسه اثرات گندزدايي محلول هالاميد ، گاز فرمل و اشعله U.Vدر اتاق عمل سید عابدین حسینی باهمکاران مجله دانشكده پرستاري 1377 چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 80 queries by YEKTAWEB 3638