برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مسلم حسام ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي مسلم حسام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 شرکت در جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه با موضوع آسیب شناسی انقلاب در سه دهه اخیر دانشگاه علوم پزشکی گلستان بهورزی 1390
2 شرکت در جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه با موضوع ملی شدن صنعت نفت، سببها و پیامدها دانشگاه علوم پزشکی گلستان بهورزی 1390
3 کارگاه دو روزه آموزش پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1374
4 شرکت در کمیته منطقه ای دانشگاههای علوم پزشکی کشور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1390
5 کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1377
6 متدلوژی تدریس P.A.L. P.B.L دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1378
7 کارگاه مقدماتي ارتقا ء مستمر كيفيت بروش FOCUS-PDCA دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1381
8 STRATEGIC-PLIANNING دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
9 اخلاق اداری و مناسبات انسانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
10 دوره آموزشی واژه پردازها سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان 1384
11 چهارمین کارگاه آموزشی اساتید مشاور و گردهمایی دبیران ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 1385
12 تفویض اختیارات صدور مجوز مدارک تحصیلی دانش آموختگان دارای تعهدات محضری دانشگاه علوم پزشکی گلستان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 1387
13 گردهمایی و کارگاه آموزشی دبیران ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران 1385
14 تکنیکهای مصاحبه و مشاوره دانشگاه علوم پزشکی گلستان دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی 1387
15 همایش مدیران آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1387
16 سمينار حاکميت باليني دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1389
17 همکار فرایند آموزشی "بررسی مداخلات به عمل آمده بر روند مشاوره و تعاملات اساتید مشاور و دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی گلستان" دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 1389
18 scientific writing دانشگاه علوم پزشکی گلستان دومین المپباد علمی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1389
19 همکار فرایند آموزشی "پرورش فراتوانمندیهای دانشجویان از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی (کوریکولوم پنهان)" دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 1389
20 پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 1389
21 End Note دانشگاه علوم پزشکی گلستان دومین المپباد علمی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1389
22 آشنایی با اصول بیوانفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان دومین المپباد علمی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1389
23 نیاز سنجی آموزشی از سلسله کارگاههای برنامه ریزی، آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 1389
24 چهارمین دوره طرح ولایت اساتید عضو بسیج جامعه پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387
25 همایش نوآوریها و دستاوردهای سی ساله علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1387
26 Systemativ Approach To Motivating Factors For Faculty Members دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 1388
27 روش تحقیق پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت تحقیقات و فناوری- دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1389
28 استاد توانمند دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1387
29 مهارت ششم ICDL دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
30 مهارت پنجم ICDL دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
31 مهارت سوم ICDL دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
32 روشهاي موثر يادگيري دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
33 آموزش مقدماتي ارتقا مستمر كيفيت دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
34 اصول برنامه ريزي سازمان مديريت گلستان 1383
35 تحقيق و پژوهش و روش تحليل آمار و اطلاعات در سيستم بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
36 مهارت دوم ICDL دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
37 مهارت اول ICDL دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
38 Strategic-planning دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
39 پژوهش در آموزش 2 دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
40 پژوهش در آموزش 1 دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
41 كارگاه مقدماتي ارتقا مستمر كيفيت دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1381
42 متدلوژي PAL-PBL دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1378
43 دوره علوم كامپيوتر(مباني كامپيوتر- سيستم عامل Ms-Dos- بيسيك) شركت پارس تيراژه آموزشگاه علوم كامپيوتر 1372
44 شرکت در جلسه هم اندیشی اساتید با موضوع بررسی موضوعات هفتگی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان جنگل گلستان 1390
45 شرکت در اجلاس مدیران کل آموزشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه 1391
46 شرکت در دوره های طرح معرفت ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد 1391
47 شرکت در دوره آموزشی "آشنایی با سلاح های غیرکشنده شیمیایی و بیولوژیک" دانشگاه صنعتی مالک اشتر دفتر منابع انسانی و تحول استانداری گلستان 1391
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3815