برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مسلم حسام ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي مسلم حسام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات کمک آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386
2 کارگاه آموزشی انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386
3 ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386
4 کارگاه آموزشی تکنیک برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
5 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
6 کارگاه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
7 کارگاه عملکرد مدیریت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
8 بکارگیری آموزه های دینی در مدیریت برای داشتن سازمانی سالم: ارائه یک تجربه موفق دانشگاه علوم پزشکی گلستان نهادرهبری دانشگاه - دانشکده پرستاری و مایی بویه 1388
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 88 queries by YEKTAWEB 3840