برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مسلم حسام ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي مسلم حسام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی حوزه کیفیت کاری زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان (شهر گرگان) مسلم حسام- حمید آسایش دانشگاه علوم پزشکي گلستان شهر گرگان تکمیل شده 1392
2 بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی- اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور 1389-1388 مسلم حسام- حمید آسایش اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان گلستان تکمیل شده 1390
3 بررسي مداخلات به عمل آمده بر روند مشاوره و تعاملات اساتيد مشاور و دانشجويان در دانشگاه دکتر سيامک رجايي، دکتر ليلا جويباري، عليرضا شريعتي، دکتر شرابه هزارخواني،مسلم حسام، دکتر اکرم ثناگو دانشگاه علوم پزشکي گلستان سومين جشنواره شهيد مطهري-تهران تکمیل شده 1389
4 بررسي آگاهي دانشجويان جديدالورود از مهارت هاي مطالعه تکمیل شده -
5 پرورش فراتوانمندي هاي دانشجويان از طريق کميته تحقيقات دانشجويي (کوريکلوم پنهان) مسلم حسام ،دکتر اکرم ثناگو، دکتر ليلا جويباري، دکتر محمد قوسيان مقدم، عليرضا شريعتي دانشگاه علوم پزشکي گلستان سومين جشنواره شهيد مطهري-تهران تکمیل شده 1389
6 بررسي نظرسنجي دانشجويان از انتخاب واحد اينترنتي در دانشگاه علوم پزشكي گلستان مسلم حسام تکمیل شده 1387
7 بررسي زمان انتظار براي ارائه پاسخ در مراودات اداري حوزه معاونت آموزشي دانشگاه سال 1384 مسلم حسام تکمیل شده 1386
8 بررسي ارزيابي درد بيماران واحد ترپاژ بخش اورژانس مركز آموزشي درماني 5 آذر گرگان مسلم حسام تکمیل شده 1386
9 سنجش ميزان هماهنگي در مديريت بيمارستانهاي دولتي گرگان در سال 1375 مسلم حسام تکمیل شده 1375
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 88 queries by YEKTAWEB 3844