برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مسلم حسام ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي مسلم حسام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 شیوع عفونت باکتریال ادراری و ارتباط آن با نوع تغذیه در کودکان زیردوسال مرکزآموزشی درمانی کودکان طالقانی شهرگرگان سال 1394 علیرضا شریعتی - دکترسیدعلی آقاپور - مسلم حسام - مریم صفریان هفتمین سمینار سراسری پرستار ماماوپژوهش 1395 شفاهى
2 عنوان فرآیند: فرایند تربیتی معنوی کاهش تنش امتحان با استفاده از رویکردهای معنوی مسلم حسام - دکتراکرم ثناگو - دکترلیلاجویباری - علیرضاشریعتی - مهین نوملی هفتمین جشنواره آموزشی درون دانشگاهی 1393 پوسترى
3 فرآیندآموزشی به کارگیری رویکرد تلفیقی یاددهی یادگیری در درس عملی اصول و فنون )استاد، همتایان بی تجربه -همتایان با تجربه برمیزان یادگیری دانشجویان پرستاری حسین نصیری -دکتراکرم ثناگو -مسلم حسام -علیرضاشریعتی هفتمین جشنواره آموزشی درون دانشگاهی 1393 پوسترى
4 فرآیند آموزشی توانمندسازی دانشجویان با استفاده از ارتباطات بین رشته ای در جهت حرکت به سوی ابداعات و اختراعات دکتراکرم ثناگو - دکترلیلاجویباری - علیرضاشریعتی -مسلم حسام -دکترسیامک رجایی هفتمین جشنواره آموزشی درون دانشگاهی 1393 پوسترى
5 کمیته اختراع دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، آموزش پزشکی پویا، حرکتی هوشمندانه در مسیر خودکفایی و تولید ملی دکتر اکرم ثناگو- دکتر لیلا جویباری- جواد نجاتی- محمد تقی مجنی- جواد نجاتی- محمد تقی مجنی- مهین نوملی- فاطمه مهرآور- نجمه شاهینی- امین حسن زاد- سید محسن حسینی نژاد- سعید صحتی- سید علی موسوی- ایمان شاهینی- کیمیا طحانی- علیرضا شریعتی- مسلم حسام- دکتر گیل و . پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش 1391 پوسترى
6 ارتباط کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مسلم حسام- حمید آسایش- قنبر روحی- علیرضا شریعتی- حسین نصیری پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش 1391 پوسترى
7 بررسی زمان انتظار برای ارائه پاسخ در مراودات اداری حوزه معاونت آموزشی دانشگاه مسلم حسام- محمدرضا قنبری- سید ضیاء عسگری- حیدر آرش پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش 1391 پوسترى
8 تأثیر برنامه بازآموزی صلاحیت محور طراحی شده بر میزان موفقیت احیاء قلبی ریوی علی کاوسی- دکتر ربابه معماریان- دکتر زهره ونگی- مسلم حسام- علیرضا شریعتی پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماماو پژوهش 1391 پوسترى
9 تأثیر طب فشاری بر کیفیت زندگی وابسته به سلامتی بیماران با بیماری انتهایی کلیه علیرضا شریعتی- زهرا عرب- حمید آسایش- حمیدرضا بهرامی- محمدعلی وکیلی- مسلم حسام- حسین نصیری- عباس متقیان نژاد- محمد گیلاسی پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش 1391 شفاهى
10 مقایسه کفایت دیالیز در بیماران مراجعه کننده به بخش های همودیالیز استان گلستان در سال 1390 علیرضا شریعتی- حمید آسایش- حسین نصیری- رامین تاج بخش- مسلم حسام- عین اله ملایی- علی اکبر عبداللهی- مهرنوش نیک سیر پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش 1391 پوسترى
11 آیا میزان آشنایی و انگیزه دانشجویان از رشته تحصیلی در بدوورود به دانشگاه تضمین کننده هدایت آنان به سمت تعالی آموزشی است؟ حیدر آرش، دکتر لیلا جویباری، مسلم حسام، سید ضیاء عسگری، دکتر اکرم ثناگو سومین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش 1389 پوسترى
12 تاثیر کپسول شارکول فعال جوراکی بر خارش اورمیک بیماران همودیالیزی علیرضا شریعتی، دکتر محمد موجرلو، علی عباسی، مسلم حسام سومین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش 1389 شفاهى
13 بررسی کفایت دیالیز و ارتباط آن با نوع صافی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان علیرضا شریعتی، حسین نصیری، مسلم حسام، عین ا.. ملائی، حمید آسایش، قنبر روحی، مهرنوش نیک سیر سومین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش 1389 پوسترى
14 بررسی ارتباط وضعیت روانی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای دولتی شهر گرگان سومین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش 1389 شفاهى
15 کفایت همو دیالیز موزمن ورابطه آن با برخی عوامل در مبتلایان به نارسایی پایانی کلیه علیرضا شریعتی- دکتر محمد موجرلو- مسلم حسام- حسین نصیری دومین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش 1388 پوسترى
16 رویکرد اعضایی هیئت علمی دانشکده پزشکی گرگان در آموزش تعاملی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دکتر سید حسین حسینی- دکتر محمد رضا یوسفی- محمد رضا قنبری- و مسلم حسام دومین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش 1388 پوسترى
17 اضطراب دانشجویان پرستاری در هنگام ارتباط با بیماران مبتلا به اختلالت روانی دومین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش 1388 پوسترى
18 نظر سنجی از دانشجویان در باره انتخاب واحد انترنتی در دانشگاه علوم پزشگی گلستان دومین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش 1388 پوسترى
19 بکارگیری آموزه های دینی در مدیریت برای داشتن سازمانی سالم مسلم حسام کنگره سراسری انسان سالم 1388 شفاهى
20 رویکرد مناسب ارزیابی درمانی برای ارتقای مستمر کیفیت گروه های آموزشی در دانشکده پرستاری و مامایی گرگان لیلا پاداش - دکتر اکرم ثناگو - مسلم حسام دومین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش 1388 شفاهى
21 اضطراب دانشجویان پرستاری در هنگام ارتباط با بیماران مبتلا به اختلالات روانی مسلم حسام- حمید آسایش- علیرضا شریعتی- ایمان اسماعیلی دومین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش 1388 شفاهى
22 نظر سنجی از دنشجویان درباره انتخاب واحد انترنتی در داشگاه علوم پزشکی گلستان مسلم حسام- حیدرآرش - دکتر اکرم ثناگو- دکتر لیلا جویباری دومین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش 1388 پوسترى
23 بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گلستان -در سال تحصیلی 85-84 دکتر محمدرضا یوسفی- دکتر عبدالله عباسی - مسلم حسام - محمدرضا قنبری- سید ضیاء عسکری- حیدر آرش- لیلا پاداش هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1385 پوسترى
24 بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه علوم پژشکی همکاران و مسلم حسام هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1385 پوسترى
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3795