کمیته ایمنی و خطا-98/04/23 -- news صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
جلسه کمیته ایمنی و خطا  ساعت 8:15روز یکشنبه  مورخ 98/04/23 در دفتر مدیریت با حضور اعضا کمیته برگزار گردید.
 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.