کارگاه آموزشی971023 -- news صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
در راستای توانمندسازی اساتید دانشگاه، کارگاه آموزشی با عنوان "کارگاه آشنایی با شیوه های نوین ارزشیابی  بالینی"، در روز یکشنبه مورخ 23 دی ماه 97 ، ساعت 11 الی 13، در دفتر توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی، برگزار گردید.
 


نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.