مراسم معارفه معاون درمان و مسئول فنی بیمارستان -- NEWS صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
مراسم معارفه آقای دکتر بهزاد وطنخواه به عنوان معاون درمان مرکز و مسئول فنی و ایمنی بیمار مورخ 97/05/21 در دفتر مدیریت مرکز با حضور ریاست ، مدیریت و کلیه سرپرستاران بخشهای درمانی و مسئولین واحد ها برگزار گردید. 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.